งาน ช่วยเหลือสังคม - สังคมสงเคราะห์ ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 177 งาน  

Care Worker

กรุงเทพฯ

รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก / คนดูเเลผู้สูงอายุ พักประจำ เริ่มงา่นทันที

ตำบลพนมไพร, อำเภอพนมไพร, จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ (เน้นงานต่างด้าว)

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก แรกเกิด-เด็กโต พักประจำ เริ่มงานทันที

จังหวัดบุรีรัมย์

แม่บ้าน,พี่เลี้ยงเด็ก(พักอาศัยอยู่ด้วยได้)

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

ดูแลผู้สูงอายุ / Caretaker for old men

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี - 15,000 บาท/เดือน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 6/2560

ไทย - 18,000 บาท/เดือน

พี่เลี้ยงเด็ก

จังหวัดเชียงใหม่

นักสังคมสงเคราะห์ จ.ภูเก็ต

ตำบลเกาะแก้ว, อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่สวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์อาวุโส

วังใหม่, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

พี่เลี้ยงเด็ก ( Nanny )

สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ

พี่เลี้ยงเด็ก/ครูผู้ช่วย

จังหวัดเชียงใหม่

ครูเด็กอนุบาล และ ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

ตำบลแม่เหียะ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครคนดูแลผู้สูงอายุและทำงานบ้าน

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน ดูเเลผู้สูงอายุ พักประจำ

ดอนเมือง, ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

ครูเด็กอนุบาล และ ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

ไทย

เจ้าหน้าที่สวัสดิการแรงงาน

ตำบลบางโฉลง, อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

แม่บ้าน,พี่เลี้ยงเด็กมีที่พักให้

ไทย - 8,001-9,000 บาท/เดือน

พี่เลี้ยงเด็ก (Baby Sister)

ไทย - 10,001-12,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งาน ช่วยเหลือสังคม - สังคมสงเคราะห์ในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>