งาน งานราชการ - รัฐวิสาหกิจ ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 228 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนครพิงค์

ตำบลตลาดขวัญ, อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

รับสมัครฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ

อำเภอศรีมโหสถ, จังหวัดปราจีนบุรี

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร 13,800 บาท/เดือน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ไทย 18,000 บาท/เดือน

รพ.สังกัด สำนักการแพทย์ กทม. รับกุมารแพทย์บรรจุข้าราชการ

กรุงเทพฯ

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

จังหวัดกระบี่ 13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (กองตรวจการประมง)

จตุจักร, กรุงเทพฯ 13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบึงกาฬ

ตำบลบึงกาฬ, อำเภอเมืองบึงกาฬ, จังหวัดบึงกาฬ

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เภสัชกร(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)

ตำบลดำเนินสะดวก, อำเภอดำเนินสะดวก, จังหวัดราชบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560

ไทย 21,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานพัสดุ (โรงพยาบาลหนองบัวลำภู)

จังหวัดหนองบัวลำภู

รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานพัสดุ เปิดรับสมัคร 19 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

จังหวัดหนองบัวลำภู 18,000 บาท/เดือน

รพ.สังกัด สำนักการแพทย์ กทม. รับกุมารแพทย์บรรจุข้าราชการ

กรุงเทพฯ

รพ.สังกัด สำนักการแพทย์ กทม. รับกุมารแพทย์บรรจุข้าราชการ

กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

กรุงเทพฯ 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน ( สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ )

จังหวัดบึงกาฬ

รัโอนย้ายแพทย์ข้าราชการพัธยา ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

รพ.สังกัด สำนักการแพทย์ กทม. รับกุมารแพทย์บรรจุข้าราชการ

กรุงเทพฯ

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (พนักงานประกันสังคม) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 14 Jun 2017

กรุงเทพฯ 13,225 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานงานราชการ - รัฐวิสาหกิจในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>