งาน งานราชการ - รัฐวิสาหกิจ ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 180 งาน  

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้)

พญาไท, กรุงเทพฯ - 15,000-16,500 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พญาไท, กรุงเทพฯ - 11,500-12,650 บาท/เดือน

(เงินเดือน 18,000 - 19,500)สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครงานนักจัดการงานทั่วไป

ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

(ปวส.- ป.ตรี) กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ไทย - 13,800-18,000 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

ตำบลพระเจ้า, อำเภอเชียงขวัญ, จังหวัดร้อยเอ็ด - จังหวัดตาก - 18,000 บาท/เดือน

(ป.ตรี-ป.โท) กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ไทย - 18,000 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานบัญชี

ตำบลท่าวังตาล, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่

(วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000)มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ไทย - 18,000 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานธุรการ / Admin

ทุ่งสองห้อง, หลักสี่, กรุงเทพฯ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท

จังหวัดนราธิวาส - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สัมพันธวงศ์, กรุงเทพฯ - 11,500-12,650 บาท/เดือน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานศาลยุติธรรม - กรุงเทพฯ - 9,400-12,650 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ปกครอง

จังหวัดนนทบุรี

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

กรมประมง - กรุงเทพฯ - 11,500-12,650 บาท/เดือน

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับย้าย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ไทย

เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน

บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ

(ส่วนกลาง วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000) กรมวิชาการเกษตรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ไทย - 18,000 บาท/เดือน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ไทย - 18,000 บาท/เดือน

(วุฒิ ปวช. ป.ตรี) กองบิน 4 จ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

จังหวัดนครสวรรค์ - 18,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานงานราชการ - รัฐวิสาหกิจในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>