งาน การแปลภาษา ใน ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 61 งาน  

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่แปลงผลิต (แปลงเพาะกล้า) ศูนย์ละแม จ.ชุมพร

ตำบลละแม, อำเภอละแม, จังหวัดชุมพร

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.ประจวบคีรีขันธ์)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 10,500-11,000 บาท/เดือน

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 10,500-13,500 บาท/เดือน

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.สุโขทัย)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 10,500-13,500 บาท/เดือน

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.ขอนแก่น)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 10,500-13,500 บาท/เดือน

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.สุราษฏร์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 10,500-13,500 บาท/เดือน

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.เชียงใหม่)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 10,500-13,500 บาท/เดือน

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.ตราด)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 10,500-11,000 บาท/เดือน

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.ภูเก็ต)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 10,500-13,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน

ตำบลท่าช้าง, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

ล่ามภาษาจีน+อังกฤษ รายได้ 25,000-30,000

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน+อังกฤษ รายได้ 25,000-30,000

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน

ตำบลท่าช้าง, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน

ตำบลท่าช้าง, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

ล่ามภาษาจีน+อังกฤษ รายได้ 25,000-30,000

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน+อังกฤษ รายได้ 25,000-30,000

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน

ตำบลท่าช้าง, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน

ตำบลท่าช้าง, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

ล่ามภาษาจีน+อังกฤษ รายได้ 25,000-30,000

จังหวัดภูเก็ต

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการแปลภาษาในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>