งาน การแปลภาษา ใน ภาคใต้

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 40 งาน  

ล่ามภาษาจีน (Chinese Interpreter)/ ล่ามภาษาอังกฤษ (English interpreter)

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน (Chinese Interpreter)/ ล่ามภาษาอังกฤษ (English interpreter)

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน ด่วน

เอฟ ที กรีน เอ็นเนอยี โปรดักส์ จำกัด - ตำบลวังมะปรางเหนือ, อำเภอวังวิเศษ, จังหวัดตรัง

ล่ามภาษาจีน (Chinese Interpreter)/ ล่ามภาษาอังกฤษ (English interpreter)

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน+อังกฤษ รายได้ 30,000 -35,000

จังหวัดภูเก็ต

Translator & Visa Assistant

ตำบลเกาะแก้ว, อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน+อังกฤษ รายได้ 30,000 -35,000

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน (Chinese Interpreter)/ ล่ามภาษาอังกฤษ (English interpreter)

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน (Chinese Interpreter)/ ล่ามภาษาอังกฤษ (English interpreter)

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามแปลภาษา พม่า

ตำบลบางกล่ำ, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

ล่ามภาษาจีน (Chinese Interpreter)/ ล่ามภาษาอังกฤษ (English interpreter)

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน+อังกฤษ รายได้ 30,000 -35,000

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน+อังกฤษ รายได้ 30,000 -35,000

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน (Chinese Interpreter)/ ล่ามภาษาอังกฤษ (English interpreter)

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน+อังกฤษ รายได้ 30,000 -35,000

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน (Chinese Interpreter)/ ล่ามภาษาอังกฤษ (English interpreter)

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน+อังกฤษ รายได้ 30,000 -35,000

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน+อังกฤษ รายได้ 30,000 -35,000

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน+อังกฤษ รายได้ 30,000 -35,000

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ธุรการ ล่ามภาษาจีน

ตำบลท่าช้าง, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการแปลภาษาในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>