งาน การแปลภาษา ใน ภาคใต้

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-15 จาก 15 งาน  

เจ้าหน้าที่ Translator ภาษารัสเซีย@เซ็นทรัล ภูเก็ต

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด - จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ Translator ภาษารัสเซีย@เซ็นทรัล ภูเก็ต (CDG)

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ Translator ภาษารัสเซีย@เซ็นทรัล ภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ Translator ภาษาจีน@เซ็นทรัล ภูเก็ต (CDG)

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ Translator ภาษาจีน@เซ็นทรัล ภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดชลบุรี

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต - 10,500-15,000 บาท/เดือน

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.สุราษฏร์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 10,500-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกแปลเอกสาร

จังหวัดกระบี่

เจ้าหน้าที่แปลเอกสาร

จังหวัดกระบี่

ล่ามภาษาจีน ด่วน

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 15,000 บาท/เดือน

Urgently Part Time English Teacher in Phuket, Thailand (Native Speaker Only)

จังหวัดภูเก็ต - 200 บาท/ชั่วโมง

Kindergarten English Teacher (Native Speaker Only)

ตำบลวิชิต, อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต - 35,000 บาท/เดือน

Kindergarten English Teacher (Native Speaker Only)

จังหวัดภูเก็ต

Editorial Assistant/Translator

ตำบลกะทู้, อำเภอกะทู้, จังหวัดภูเก็ต

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการแปลภาษาในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา