งาน การแปลภาษา ใน ภาคใต้

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-16 จาก 16 งาน  

Translator & Visa Assistant

ตำบลเกาะแก้ว, อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.สุราษฏร์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 10,500-15,000 บาท/เดือน

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต - 10,500-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่แปลเอกสาร

จังหวัดกระบี่

ล่ามภาษาจีน ด่วน

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกแปลเอกสาร

จังหวัดกระบี่

ล่ามภาษาจีน

จังหวัดสงขลา

ล่ามภาษาจีน+อังกฤษ รายได้ 25,000-30,000

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน+อังกฤษ รายได้ 25,000-30,000

ตำบลป่าตอง, อำเภอกะทู้, จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน+อังกฤษ รายได้ 25,000-30,000

จังหวัดภูเก็ต

ล่ามภาษาจีน+อังกฤษ รายได้ 25,000-30,000

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ธุรการ ล่ามภาษาจีน

ตำบลท่าช้าง, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ธุรการ ล่ามภาษาจีน

ตำบลท่าช้าง, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

14 Native speaker Teachers Urgently Required. Primary school. Start work soon

star english language company - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 30,000 บาท/เดือน

Kindergarten English Teacher (Native Speaker Only)

ตำบลวิชิต, อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต - 35,000 บาท/เดือน

Editorial Assistant/Translator

ตำบลกะทู้, อำเภอกะทู้, จังหวัดภูเก็ต

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการแปลภาษาในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา