13  

งาน การแปลภาษา ใน ภาคเหนือ

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคเหนือ

จังหวัดลำพูน

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ล่ามภาษาจีน

จังหวัดลำพูน

ล่ามภาษาเกาหลี

จังหวัดลำพูน

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

จังหวัดลำพูน

Interpreter/Translator

จังหวัดเชียงใหม่

JAPANESE INTERPRETER 1 PERSON / ล่ามภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา 1 ตำแหน่ง

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง ล่ามภาษาจีนกลาง

อำเภอสันกำแพง, จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง ล่ามภาษาเกาหลี

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง JAPANESE INTERPRETER

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง Japanese Translator

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง ล่ามภาษาจีน

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น)

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษา

จังหวัดเชียงราย - 12,001-15,000 บาท/เดือน

English Teacher, Native Speaker

จังหวัดเชียงราย - 30,000 บาท/เดือน