งาน การแปลภาษา ใน ภาคเหนือ

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-15 จาก 15 งาน  

Japanese Interpreter

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

เลขานุการ และล่ามภาษาเกาหลี

จังหวัดเชียงใหม่

เลขานุการ และล่ามภาษาเกาหลี

จังหวัดเชียงใหม่

ล่ามจีน

ตำบลศรีนคร, อำเภอศรีนคร, จังหวัดสุโขทัย - 23,000-30,000 บาท/เดือน

ล่ามภาษาจีน Chinese Translator

จังหวัดเชียงใหม่

ล่ามภาษาญี่ปุ่น/ เจ้าหน้าที่ธุรการ

จังหวัดเชียงใหม่

ล่ามภาษาจีน(ประจำเชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่

แปลภาษา เรียบเรียงและทำข้อมูล

จังหวัดเชียงใหม่ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ รับแปลเอกสารทั่วไป เอกสาราชการ บทความ บทคัดย่อ (นักแปลอิสระ)

จังหวัดเชียงราย

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.เชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,500-13,500 บาท/เดือน

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.น่าน)

จังหวัดน่าน - 10,500-13,500 บาท/เดือน

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.สุโขทัย)

จังหวัดสุโขทัย - 10,500-13,500 บาท/เดือน

Japanese Interpreter

ตำบลมะเขือแจ้, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

สี่เลนส์ทัวร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่แปลภาษาอังกษ 1 ตำแหน่ง ด่วน

สี่เลนส์ ทัวร์ - ตำบลแม่กรณ์, อำเภอเมืองเชียงราย, จังหวัดเชียงราย

Native speaker Teachers Start 1 May, 2017.Salary 30,000-34,000.Baht Per month

star english language company - จังหวัดเชียงใหม่ - 40,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการแปลภาษาในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา