งาน การแปลภาษา ใน ภาคเหนือ

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่

ไทย

 ภาคเหนือ

งานที่ 1-7 จาก 7 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

ล่ามภาษาจีน ด่วน 1 อัตรา

จังหวัดเชียงใหม่

ล่ามแปลภาษาฝรั่งเศส

จังหวัดเชียงใหม่

Japanese Interpreter

ตำบลมะเขือแจ้, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน 9,001-10,000 บาท/เดือน

พนักงานล่าม ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

จังหวัดเชียงใหม่ 12,001-15,000 บาท/เดือน

แปลภาษา เรียบเรียงและทำข้อมูล

จังหวัดเชียงใหม่ 20,000-30,000 บาท/เดือน

มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว ประเทศไทย รับสมัคร เลขานุการ / ล่ามแปล / เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กประจำกรุงเทพ / เจ้าหน้าที่ทีมข้อมูลเด็กประจำเชียงราย และ ประจำกรุงเทพ

มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว ประเทศไทย - กรุงเทพฯ - จังหวัดเชียงราย

บ.สี่เลนส์ ทัวร์(สี่แยกแม่กรณ์)รับสมัครเจ้าหน้าที่แปลภาษาอังกฤษ

บ.สี่เลนส์ - ตำบลแม่กรณ์, อำเภอเมืองเชียงราย, จังหวัดเชียงราย

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการแปลภาษาในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา