14  

งาน การแปลภาษา ใน ภาคเหนือ

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคเหนือ

จังหวัดลำพูน

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ล่ามแปล

จังหวัดเชียงราย

บริษัท หงต๋า รับสมัคร ล่าม นักแปล (ภาษาจีน) ด่วน หลายอัตรา

บริษัท หงต๋า - อำเภอพญาเม็งราย, จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว รับสมัครล่ามแปล ด่วน

มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว - จังหวัดเชียงราย

รับสมัครตำแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น

จังหวัดเชียงใหม่

CHINESE INTERPRETER

จังหวัดลำพูน

รับสมัครด่วน ล่าม นักแปล (ภาษาจีน ) และเกษตรกร ปลูกกล้วย

บริษัท หงต๋า - อำเภอพญาเม็งราย, จังหวัดเชียงราย

Experience Japanese Coordinator

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง Experience Japanese Coordinator

จังหวัดลำพูน

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

จังหวัดลำพูน

JAPANESE INTERPRETER

จังหวัดลำพูน

CHINESE INTERPRETER

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

JAPANESE INTERPRETER

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ล่าม ภาษาจีน

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Trainer/Instructor for Translator/Interpreter

จังหวัดเชียงใหม่