งาน การแปลภาษา ใน ภาคเหนือ

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-13 จาก 13 งาน  

ล่ามภาษาจีน(ประจำเชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่

ล่ามแปลภาษา จีน อังกฤษ

บ้านคุณทัวร์ แอนด์ โฮสเทล - จังหวัดเชียงใหม่

Japanese Interpreter

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Translator

ตำบลหนองป่าครั่ง, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ รับแปลเอกสารทั่วไป เอกสาราชการ บทความ บทคัดย่อ (นักแปลอิสระ)

จังหวัดเชียงราย

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.น่าน)

จังหวัดน่าน - 10,500-13,500 บาท/เดือน

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.เชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,500-13,500 บาท/เดือน

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.สุโขทัย)

จังหวัดสุโขทัย - 10,500-13,500 บาท/เดือน

Japanese Interpreter

ตำบลมะเขือแจ้, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด(ล่าม ภาษาญี่ปุ่น)

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด(ล่าม ภาษาจีน)

จังหวัดเชียงใหม่

สี่เลนส์ทัวร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่แปลภาษาอังกษ 1 ตำแหน่ง ด่วน

สี่เลนส์ ทัวร์ - ตำบลแม่กรณ์, อำเภอเมืองเชียงราย, จังหวัดเชียงราย

พญาเม็งรายการเกษตร รับพนักงานล่ามจีน

พญาเม็งรายการเกษตร - อำเภอพญาเม็งราย, จังหวัดเชียงราย

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการแปลภาษาในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา