งาน การแปลภาษา ใน ภาคเหนือ

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-13 จาก 13 งาน  

ล่ามจีน

ตำบลศรีนคร, อำเภอศรีนคร, จังหวัดสุโขทัย - 23,000-30,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ล่ามภาษาจีน

จังหวัดเชียงใหม่

Assistant Editor/Translator Needed

จังหวัดเชียงใหม่ - 8,001-9,000 บาท/เดือน

French Translation -Chaing Mai

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Japanese Interpreter

ตำบลมะเขือแจ้, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน - 9,001-10,000 บาท/เดือน

พนักงานแปลเอกสาร

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานล่าม ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

แปลภาษา เรียบเรียงและทำข้อมูล

จังหวัดเชียงใหม่ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.น่าน)

จังหวัดน่าน - 10,500-13,500 บาท/เดือน

Japanese Interpreter

ตำบลมะเขือแจ้, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

บ.สี่เลนส์ ทัวร์(สี่แยกแม่กรณ์)รับสมัครเจ้าหน้าที่แปลภาษาอังกฤษ

บ.สี่เลนส์ - ตำบลแม่กรณ์, อำเภอเมืองเชียงราย, จังหวัดเชียงราย

Native speaker Teachers start work May, 2017.Salary 33,000-34,000.Baht

star english language company - จังหวัดเชียงใหม่ - 40,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการแปลภาษาในภาคเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา