งาน การแปลภาษา ใน ภาคตะวันออก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 199 งาน  

Japanese interpreter (Amatanakorn)

จังหวัดชลบุรี - 35,000-60,000 บาท/เดือน

Die Maintenance Engineer (Japanese Speaker)

อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี - 25,000-35,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter (Pintong)

อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี - 45,000-65,000 บาท/เดือน

ธุรการ (ล่ามภาษาจีน)

ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

่ล่ามภาษาจีน

ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

ล่ามภาษาเกาหลีทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง - 35,000 บาท/เดือน

HR manager (Japanese speaker)

จังหวัดระยอง - 35,000-65,000 บาท/เดือน

QA/QC/Production (Japanese speaker)

จังหวัดระยอง - 40,000-50,000 บาท/เดือน

Japanese interpreter (Rayog)

จังหวัดระยอง - 20,000-30,000 บาท/เดือน

Sales support (Japanese speaker)

จังหวัดระยอง - อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี - 30,000-55,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter (Special technique)

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

ล่ามภาษาญี่ปุ่น ประจำแผนก Production Control

ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

ล่าม (ภาษาญี่ปุ่น) ปฏิบัติงานในนิคมบางชัน

ตำบลคมบาง, อำเภอเมืองจันทบุรี, จังหวัดจันทบุรี - ตำบลบางชัน, อำเภอขลุง, จังหวัดจันทบุรี

sales coordinator (Japanese speaker)

จังหวัดชลบุรี - 15,000-45,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter (Hemaraj IE)

จังหวัดระยอง - 35,000-50,000 บาท/เดือน

Production manager (Japanese speaker)

อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี - 70,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter

จังหวัดระยอง - 50,000-60,000 บาท/เดือน

ล่ามไทย - จีน, ไทย-ญี่ปุ่น

ตำบลหนองซ้ำซาก, อำเภอบ้านบึง, จังหวัดชลบุรี

เซลล์ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ตำบลสุรศักดิ์, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

จังหวัดชลบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการแปลภาษาในภาคตะวันออก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>