งาน การแปลภาษา ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-7 จาก 7 งาน  

เจ้าหน้าที่แปลเอกสาร

จังหวัดอุบลราชธานี - 10,000 บาท/เดือน

ล่ามจีน ล่ามกว่างโจว เชินเจิ้น ตงก่วน ฮ่องกง และเมืองอื่นๆ

ตำบลเหนือ, อำเภอเมืองกาฬสินธ์, จังหวัดกาฬสินธุ์

ล่ามญี่ปุ่น เงินเดือน ( 25-45K) ประจำ

ตำบลเหนือ, อำเภอเมืองกาฬสินธ์, จังหวัดกาฬสินธุ์ - 25,000-45,000 บาท/เดือน

Translator

จังหวัดนครราชสีมา

Japanese Interpreter (PMFTH KhonKaen)

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Kindergarten teachers in Chiang Mai (Native Speaker) 45K

ตำบลเชียงใหม่, อำเภอโพธิ์ชัย, จังหวัดร้อยเอ็ด - 45,000 บาท/เดือน

Native Speaker Teacher

จังหวัดนครราชสีมา - 30,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการแปลภาษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา