งาน การแปลภาษา ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-14 จาก 14 งาน  

ล่าม ภาษาญี่ปุ่น

AKTIO (THAILAND) CO., LTD. - บางนา, กรุงเทพฯ - จังหวัดอำนาจเจริญ

ล่าม ภาษาญี่ปุ่น

AKTIO (THAILAND) CO., LTD. - บางนา, กรุงเทพฯ - จังหวัดอำนาจเจริญ

ล่าม ภาษาญี่ปุ่น

AKTIO (THAILAND) CO., LTD. - บางนา, กรุงเทพฯ - จังหวัดอำนาจเจริญ

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.ขอนแก่น)

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) - ตำบลขอนแก่น, อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, จังหวัดร้อยเอ็ด - 13,800 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ล่ามภาษาญี่ปุน (Japanese Interpreter)

ตำบลสุรนารี, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

Japanese Interpreter ปฏิบัติงานที่โคราช

จังหวัดนครราชสีมา - 35,000-55,000 บาท/เดือน

Translator

จังหวัดนครราชสีมา

ล่ามญี่ปุ่น

จังหวัดนครราชสีมา

Interpreter (ล่ามภาษาญี่ปุ่น)

ตำบลสุรนารี, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.ขอนแก่น)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - 13,500 บาท/เดือน

ล่ามภาษาจีน (Translator)

ตำบลในเมือง, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา

Guest Service Officer (Chinese Native Speaker)

ตำบลปากช่อง, อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

Customer Service Staff- Thai Bilingual

Richwell Venture Limited - จังหวัดนครราชสีมา - 40,000 บาท/เดือน

1 Native Speaker Teachers and 5 Filipino Teachers with Bachelor Degree

Ampai Kindergarten School - ตำบลขอนแก่น, อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, จังหวัดร้อยเอ็ด - 30,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการแปลภาษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา