งาน การแปลภาษา ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-8 จาก 8 งาน  

Guest Service Officer (Chinese Native Speaker)

ตำบลปากช่อง, อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

Interpreter (ล่ามภาษาญี่ปุ่น)

ตำบลสุรนารี, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

ล่ามจีน ล่ามกว่างโจว เชินเจิ้น ตงก่วน ฮ่องกง และเมืองอื่นๆ

ตำบลเหนือ, อำเภอเมืองกาฬสินธ์, จังหวัดกาฬสินธุ์

ล่ามญี่ปุ่น เงินเดือน ( 25-45K) ประจำ

ตำบลเหนือ, อำเภอเมืองกาฬสินธ์, จังหวัดกาฬสินธุ์ - 25,000-45,000 บาท/เดือน

Translator

จังหวัดนครราชสีมา

ล่ามแปลภาษา ประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (จ.ขอนแก่น)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - 13,500 บาท/เดือน

1 Native Speaker Teachers and 5 Filipino Teachers with Bachelor Degree

Ampai Kindergarten School - จังหวัดอุดรธานี - 30,000 บาท/เดือน

Native Speaker Teacher

จังหวัดนครราชสีมา - 30,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการแปลภาษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา