งาน การแปลภาษา ใน ภาคตะวันตก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันตก

งานที่ 1-5 จาก 5 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

URGENT INTERPRETERS REQUIRED / ต้องการล่าม ด่วน

จังหวัดกาญจนบุรี - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บุคคล (ล่ามภาษาพม่า)

ตำบลแม่สอด, อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Emergency Medical Referral Translation Assistant, Mae Sot

ตำบลแม่สอด, อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Emergency Medical Referral Translation Assistant

ตำบลอุ้มผาง, อำเภออุ้มผาง, จังหวัดตาก

Trainee Translator/Senior Translator

กรุงเทพฯ - จังหวัดเพชรบุรี 20,000-35,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการแปลภาษาในภาคตะวันตก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา