งาน การแปลภาษา ใน ภาคตะวันตก

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันตก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-3 จาก 3 งาน  

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด - จังหวัดราชบุรี - 25,000 บาท/เดือน

Teacher needed/native speaker/ non degree or degree

จังหวัดราชบุรี - 30,000 บาท/เดือน

Trainee Translator/Senior Translator

กรุงเทพฯ - จังหวัดเพชรบุรี - 20,000-35,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการแปลภาษาในภาคตะวันตก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา