35  

งาน การแปลภาษา ใน ภาคกลาง

  
  

Japanese Interpreter

ภาคกลาง - 20,000-40,000 บาท/เดือน

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Japanese Interpreter @ Nongkhae Plant ( Temporary Contract 6 Months )

จังหวัดสระบุรี

Japanese Interpreter/Translator

จังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดสระบุรี

ล่ามภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (ประจำองครักษ์)

จังหวัดนครนายก

Japanese Interpreter//Ayudthaya//Male-Female//Contact AMP 081

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 18,000-35,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Japanese Interpreter

จังหวัดสระบุรี

Japanese Interpreter

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่ามภาษาญี่ปุ่น (ทำงานที่อยุธยา)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Japanese Interpreter / Coordinator

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 20,000-50,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter (N1) 30415

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Japanese Interpreter

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Japanese Interpreter&coordinator

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดชลบุรี

Japanese Interpreter Product development N1 อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่ามภาษาญี่ปุ่น N1 อยุธยา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 40,000-70,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Chinese Interpreter

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 18,000-35,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter

จังหวัดสระบุรี - 20,000-45,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 25,000-37,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2    >>