32  

งาน การแปลภาษา ใน ภาคกลาง

  
  

JAPANESE INTERPRETER (Saraburi)

จังหวัดสระบุรี

Japanese Interpreter (Ayutthaya)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Japanese Interpreter

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Japanese Interpreter

จังหวัดสระบุรี

Japanese Interpreter

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 30,000-50,000 บาท/เดือน

ล่ามภาษาญีปุ่น (เงินเดือน 50,000 บาท)

JOB PLUZ MANPOWER CO.,LTD. - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 45,000-50,000 บาท/เดือน

ล่ามภาษาอังกฤษ ( ประจำที่สาขาลพบุรี )

บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดลพบุรี

ล่ามญี่ปุ่นในไลน์การผลิต (ประจำนิคมอินทร์บุึรี จ.สิงห์บุรี)

Perfect Hunter Co.,Ltd. - จังหวัดสิงห์บุรี

ล่ามญี่ปุ่น ประจำโรงงาน ที่สระบุรี เงินเดือน 40-60K ด่วนมาก

Manpower (แมนพาวเวอร์) - จังหวัดสระบุรี - 40,000-60,000 บาท/เดือน

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ล่ามภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน (ประจำสาขาลพบุรี)

บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดลพบุรี

ล่ามภาษาญี่ปุ่นที่จ.สระบุรี

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD - จังหวัดสระบุรี

ล่ามประสานงานภาษาญี่ปุ่น ประจำที่นิคมไฮเทค อยุธยา

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่ามภาษาจีน

M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Asst.to President (ล่ามญี่ปุ่น)

M.C.S. STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Asst. to President (ล่ามญี่ปุ่น)

M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED. - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

จังหวัดสระบุรี

Japanese Interpreter

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Japanese Interpreter

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Japanese Interpreter & Admin Support

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า:     1 | 2    >>