งาน การแปลภาษา ใน ภาคกลาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 35 งาน  

Sales Co_Ayutthaya_Japanese Speaker

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 20,000-30,000 บาท/เดือน

Japanese interpreter (Ayuttaya)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 50,000-70,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter (Contract 6 Month)

Asian Parts Manufacturing Co., Ltd. - ตำบลบ้านช้าง, อำเภออุทัย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ตำบลท้ายบ้าน, อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

Japanese Interpreter (Contract 6 Month)

Asian Parts Manufacturing Co., Ltd. - ตำบลบ้านช้าง, อำเภออุทัย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ตำบลท้ายบ้าน, อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

Japanese Interpreter (Ayuthaya)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 40,000-60,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter (Contract 6 Month)

Asian Parts Manufacturing Co., Ltd. - ตำบลบ้านช้าง, อำเภออุทัย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ตำบลท้ายบ้าน, อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Japanese Interpreter ล่ามภาษาญี่ปุ่น (สัญญา 3 เดือน)

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่ามภาษาจีน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 25,000-35,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Japanese Interpreter Staff(Ayutthaya plant)

ไดวา คาเซอิ - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ตำบลหนองปลาหมอ, อำเภอหนองแค, จังหวัดสระบุรี

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

จังหวัดสระบุรี - 30,000-60,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter

ตำบลบางกระสั้น, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 40,000-45,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter (อยุธยา)

ตำบลคานหาม, อำเภออุทัย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ตำบลบางนา, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Japanese interpreter ล่ามภาษาญี่ปุ่น(ฝ่ายผลิต)

ตำบลธนู, อำเภออุทัย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่ามภาษาจีน(สัญญาจ้าง 3 เดือน)

ตำบลหนองมะค่าโมง, อำเภอด่านช้าง, จังหวัดสุพรรณบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการแปลภาษาในภาคกลาง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>