งาน การแปลภาษา ใน ภาคกลาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-13 จาก 13 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

Sales Co_Ayutthaya_Japanese Speaker

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20,000-30,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter (Ayuthaya)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 40,000-60,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter (Contract 6 Month)

Asian Parts Manufacturing Co., Ltd. - ตำบลบ้านช้าง, อำเภออุทัย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ตำบลท้ายบ้าน, อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

Japanese Interpreter (Contract 6 Month)

Asian Parts Manufacturing Co., Ltd. - ตำบลบ้านช้าง, อำเภออุทัย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ตำบลท้ายบ้าน, อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

Japanese Interpreter (Contract 6 Month)

Asian Parts Manufacturing Co., Ltd. - ตำบลบ้านช้าง, อำเภออุทัย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ตำบลท้ายบ้าน, อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15,000-20,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter Staff(Ayutthaya plant)

ไดวา คาเซอิ - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

จังหวัดสระบุรี 30,000-60,000 บาท/เดือน

Job ID: 8695] Japanese Interpreter

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Japanese Interpreter

จังหวัดสระบุรี 30,000-60,000 บาท/เดือน

ล่าม ภาษาอังกฤษ

ตำบลเกาะรัง, อำเภอชัยบาดาล, จังหวัดลพบุรี

20 Native speaker Teachers Start work on June, 2017.Salary 32,000-34,000 Baht

star english language company - จังหวัดพิษณุโลก 40,000 บาท/เดือน

Full-time Lecturer (Airline Business Management) - 2 Thais + 2 Native Speakers

ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดพิษณุโลก 40,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการแปลภาษาในภาคกลาง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา