งาน การแปลภาษา ใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

งานที่ 1-20 จาก 244 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

Operator(Japanese speaker)

กรุงเทพฯ 15,000-20,000 บาท/เดือน

Secretary(Japanese Speaker in Phrom Phong)

กรุงเทพฯ 30,000-60,000 บาท/เดือน

Japanese Interpreter

กรุงเทพฯ 20,000-35,000 บาท/เดือน

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

Christy Gem Co., Ltd. - กรุงเทพฯ

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

Toshiba Consumer Products(Thailand) Co., Ltd. - จังหวัดปทุมธานี

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

Christy Gem Co., Ltd. - กรุงเทพฯ

Job ID: 8300] Senior Japanese Interpreter

กรุงเทพฯ

ล่ามภาษาจีน

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ล่าม (ภาษาพม่า)

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

ล่ามภาษาจีน

บริษัท แกรนด์ฟาซาด เดคคอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพฯ

ล่าม (ภาษาจีน) ด่วน

กรุงเทพฯ

ล่ามภาษาจีน

กรุงเทพฯ

ล่ามภาษาจีน

บริษัท แกรนด์ฟาซาด เดคคอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพฯ

Job ID: 9296] Thai Sales at BKK (Japanese speaker)

กรุงเทพฯ

ล่ามภาษาไทย-จีน/ล่ามภาษาไทย-จีน-อังกฤษ

บริษัท แกรนด์ฟาซาด เดคคอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - ประเวศ, ประเวศ, กรุงเทพฯ - สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพฯ 30,000 บาท/เดือน

ล่ามภาษาจีน

กรุงเทพฯ

Translation Project Coordinator

วัฒนา, กรุงเทพฯ

ล่ามภาษาจีน

กรุงเทพฯ

Translation Project Coordinator

กรุงเทพฯ

Translator (English - Thai)

กรุงเทพฯ 17,000-25,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการแปลภาษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>