งาน การบริหาร ใน จังหวัดนครพนม

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-5 จาก 5 งาน  

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วน

จังหวัดนครพนม - 20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย

จังหวัดนครพนม - 20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการสาขา(สาขาน้าหว้า จ.นครพนม )ด่วนมาก

จังหวัดนครพนม - 11,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่และบริการ

จังหวัดนครพนม - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager – Dry Food 1) สาขาพะเยา

จังหวัดนครพนม