งาน การบริหาร ใน จังหวัดนครพนม

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-8 จาก 8 งาน  

ผู้จัดการแผนกบุคคลประจำ สาขานครพนม (Section Manager – Human Resources) ด่วน

จังหวัดนครพนม

ผู้จัดการฝ่าย (วิศวกรรม)

มหาชัย, อ.ปลาปาก

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ประจำ จ.นครพนม)

จังหวัดนครพนม

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วน

จังหวัดนครพนม - 20,000 บาท/เดือน

Key Account Executive (Modern trade) ผู้แทนขาย ด่วนมาก

จังหวัดมหาสารคาม - ตำบลนาเข, อำเภอบ้านแพง, จังหวัดนครพนม - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย

จังหวัดนครพนม - 20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่และบริการ

จังหวัดนครพนม - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการสาขา(สาขาน้าหว้า จ.นครพนม )ด่วนมาก

จังหวัดนครพนม - 11,000-15,000 บาท/เดือน