งาน การบริหาร ใน จังหวัดนครพนม

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-5 จาก 5 งาน  

พนักงาน - ผู้จัดการ แผนกป้องกันการสูญเสีย ประจำสาขานครพนม

จังหวัดนครพนม

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 1) สาขานครพนม

จังหวัดนครพนม

พนักงาน - ผู้จัดการเเผนกการเงิน ประจำสาขานครพนม

จังหวัดนครพนม

ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง สาขาบึงกาฬ ด่วน (Section Manager - Frozen)

จังหวัดนครพนม

ผู้จัดการขาย

อำเภอเมืองนครพนม, จังหวัดนครพนม