งาน การตลาด - การประชาสัมพันธ์ ใน ภาคตะวันตก

งานที่ 1-20 จาก 93 งาน  

Marketing Planner(Japanese Speaker )

กรุงเทพฯ - จังหวัดเพชรบุรี - 30,000-50,000 บาท/เดือน

Marketing Manager

กรุงเทพฯ - จังหวัดเพชรบุรี - 65,000-80,000 บาท/เดือน

Customer Service (Supervisor) สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทำงานแถว MRT เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

Customer Service ทำงานออกบู๊ทตามห้าง ขึ้นรถแถว MRT เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด

ตำบลบ้านเลือก, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประจำ อ.แม่สอด จ.ตาก (Trade Marketing)

ตำบลแม่สอด, อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก - 15,000 บาท/เดือน

รับสมัครพนักงาน PC ขายทีวี Skyworth ประจำห้าง Lotus สาขา แม่สอด

จังหวัดตาก

รับสมัครพนักงาน PC ขายทีวี Skyworth ประจำห้าง Lotus สาขา หัวหิน

ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รับสมัครพนักงาน PC ขายทีวี Skyworth ประจำห้าง Lotus สาขา บ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี

รับสมัครพนักงาน PC ขายทีวี Skyworth ประจำห้าง Lotus สาขา กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่การตลาดภูมิภาค(ประเทศจีน)

บุญรอดบริวเวอรี่ - ตำบลสิงห์, อำเภอไทรโยค, จังหวัดกาญจนบุรี

รับสมัครพนักงาน PC ขาย โทรทัศน์ SKYWORTH ประจำ LOTUS สาขา หัวหิน

ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ปฏิบัติงานที่ Global House สาขาประจวบคีรีขันธ์

ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รับสมัครพนักงาน PC ขาย โทรทัศน์ SKYWORTH ประจำ LOTUS สาขา บ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี

รับสมัครพนักงาน PC ขาย โทรทัศน์ SKYWORTH ประจำ LOTUS สาขา แม่สอด

จังหวัดตาก

รับสมัครพนักงาน PC ขาย โทรทัศน์ SKYWORTH ประจำ LOTUS สาขา กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กระจายสื่อโฆษณาผ่านเวปไซต์

ตำบลสิงห์, อำเภอไทรโยค, จังหวัดกาญจนบุรี - จังหวัดเชียงใหม่ - 8,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงาน PC ประจำสาขา The Mall หัวหิน ด่วนพร้อมเริ่มงาน

ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Public Relation Officer

จังหวัดตาก

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการตลาด - การประชาสัมพันธ์ในภาคตะวันตก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>