13  

งาน ไม่จำกัดวุฒิ ใน ทุ่งครุ

  
  

พนักงานตีลายงานปัก

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานตีลายงานปัก

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานตีลายงานปัก

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานตีลายงานปัก

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานตีลายงานปัก

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

ควบคุมเครื่องพิมพ์

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ

พนักงานทำความสะอาดรังนก

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - 330 บาท/วัน

พนักงานตีลายงานปัก

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานทำความสะอาดรังนก

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - 330 บาท/วัน

พนักงานติดตั้งงานพิมพ์ ตัดกระดาษ

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ

พนักงานขาย

วี - ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถบรรทุก

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ

พนักงานทั่วไป

ทุ่งครุ, กรุงเทพฯ - ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพฯ