381  

งาน ไฟฟ้า ใน จังหวัดนนทบุรี

  
  

โฟรแมนไฟฟ้า

บริษัท ซีทรูโฮม จำกัด - จังหวัดนนทบุรี - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดนนทบุรี - 15,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

ช่างซ่อมบำรุง ,ช่างควบคุมเครื่องจักร,ช่างไฟฟ้า

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดนนทบุรี - 15,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดนนทบุรี - 15,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดนนทบุรี - 15,000 บาท/เดือน

โฟร์แมนไฟฟ้า

จังหวัดนนทบุรี

ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดนนทบุรี - 15,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดนนทบุรี - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถส่วนกลาง เพื่อจัดส่งให้การไฟฟ้า บางกรวย นนทบุรี ด่วนมาก (สัมภาษณ์และทราบผลทันที)

Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd. - จังหวัดนนทบุรี - 9,000 บาท/เดือน

รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Electrolux (MA,SA) ประจำโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์ ด่วนมาก

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดนนทบุรี - 13,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า-ช่างกล้องวงจรปิด-หัวหน้าช่าง

บริษัท มัจฉา เทคโนโลยี แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

พนักงานเขียนแบบระบบไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล

จังหวัดนนทบุรี

วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดนนทบุรี - 15,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดนนทบุรี - 15,000 บาท/เดือน

โฟร์แมนระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล

จังหวัดนนทบุรี

ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดนนทบุรี - 15,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดนนทบุรี - 15,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดนนทบุรี - 15,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>