15  

งาน ไปรษณีย์ ใน อำเภอหาดใหญ่

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

จังหวัดสงขลา

 อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำสาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา (STA-HD)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Controller Manager ประจำสาขาหาดใหญ่ และ สาขากรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์-สรรหา ประจำสาขา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (PSE)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำออฟฟิศและบูท

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์-บริหารค่าตอบแทน ประจำสำนักงานหาดใหญ่ (STA-HQ)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างเชื่อม ประจำเหมื่องแร่หาดใหญ่ จ.สงขลา

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Site Engineer(วิศวกรควบคุมงาน) ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (PSE)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

วิศวกรติดตั้ง ประจำสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (PSE)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

System Engineer อ.หาดใหญ่ (PSE)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ Draftman ประจำสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (PSE)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - บริหารค่าตอบแทน จ.สงขลา (STA-HQ)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Design Engineer(วิศวกรออกแบบ)ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (PSE)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำออฟฟิศ

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานทั่วไป

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

HR Officer

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา