14  

งาน ไปรษณีย์ ใน อำเภอพระนครศรีอยุธยา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่บัญชี

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

English teacher

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างเทคนิคอาวุโส(Production Engineer Senior Staff)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานประเมินราคา ประจำสาขาอยุธยา

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 9,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการสาขา ประจำศูนย์สินเชื่อสาขาอยุธยา (BM)

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 30,000-50,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรฝ่ายผลิต

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานประจำฝ่ายผลิต

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธุรการการตลาด

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกร

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครูสอนอนุบาล

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานสโตร์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 6,000-8,000 บาท/เดือน

ธุรการวิศวกร

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา