15  

งาน ไปรษณีย์ ใน อำเภอพระนครศรีอยุธยา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 6,000-8,000 บาท/เดือน

พนักงานสโตร์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

English Teacher (Filipino)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธุรการวิศวกร

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกร

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครูอนุบาล (ปฐมวัย)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธุรการการตลาด

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครูสอนอนุบาล

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่บัญชี

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Safety Officer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 13,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบวัตถุดิบ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรออกแบบเครื่องจักร

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 18,000-25,000 บาท/เดือน

ล่ามภาษาญี่ปุ่นในโรงงาน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา