11  

งาน ไปรษณีย์ ใน อำเภอพระนครศรีอยุธยา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Training & Development Officer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าแผนกสนับสนุนกลาง

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ธุรการ ขนส่ง ประจำสาขาวังน้อย

บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครูประจำชั้นอนุบาล

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IT Technical Support

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าแผนกสรรหา ประจำอยุธยา(วังน้อย)

บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่สรรหา(ประจำวังน้อย) ด่วนมาก

บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวแทนขายภาคกลางเขต U13

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 24,000-28,000 บาท/เดือน

ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ (Relationship Manager) และผู้ช่วยผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ (Associate Relationship Manager) ประจำศูนย์ธุรกิจ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

KASIKORNBANK PCL - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา