งาน ไปรษณีย์ ใน อำเภอพระนครศรีอยุธยา

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-14 จาก 14 งาน  

ผู้จัดการสาขา สาขาพระนครศรีอยุธยา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Supervisor QA

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครูบรรณารักษ์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการวิศวกรรมและอาคาร (ประจำโครงตลาดเออีซีและค้าส่ง ประตูน้ำพระอินทร์ ตึกบิ๊กคิงเก่า)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการฝ่ายอู่ต่อเรือ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Service Engineer วิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล (ประจำศูนย์บริการ อยุธยา) นิคมโรจนะ ด่วนมาก

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Technical Support (วังน้อย)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 15,000-16,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านTexas Chicken สาขาบางปะอิน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

HR Manager

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 35,000-45,000 บาท/เดือน

Sorting & Operator Trainer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Maintenance Technician

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Sales Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา