46  

งาน ไปรษณีย์ ใน บางเขน

  
  

PM Manager ประจำโครงการ RK วัชรพล ด่วนมาก

บริษัท รุ่งกิจเรียลเอสเตท จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

Art & Graphic Design (Freelance)

BTS PRESS - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

พนักงานทั่วไป

บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

ฝ่ายขาย

บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยช่าง/ช่างทั่วไป

บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ - 350-500 บาท/วัน

Techical Sales Representative

บริษัท ลูมบิแนร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า /เพศชาย,หญิง ประจำสาขา สะพานใหม่ ด่วนมาก ๆ

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

ธุรการบัญชีและธุรการประสานงาน ประจำหน่วยงาน ธกส. สาขาบางเขน

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

วิศวกรสำนักงาน

บางเขน, กรุงเทพฯ

วิศวกรโยธา

บางเขน, กรุงเทพฯ

โฟร์แมน

บางเขน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บางเขน, กรุงเทพฯ

Tele Sales / Sales - Coordinator

บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

Service Engineer

บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

พนักงานขาย ประจำกรุงเทพ

บริษัท แอดวานซ์ เอ็กซเชนจ์ เทคโนโลยี จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

Supervisor ฝ่ายขนส่ง ประจำที่ สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน 48 (ด่วนมาก)

VCARGO.CO.LTD - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

ช่างติดตั้งและบริการ(พรหมจักร)

บริษัท แอดวานซ์ เอ็กซเชนจ์ เทคโนโลยี จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ

พนักงานเขียนแบบ ด้านวิศวกรรม

บริษัท แอดวานซ์ เอ็กซเชนจ์ เทคโนโลยี จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ - 12,000-18,000 บาท/เดือน

จัดซื้อต่างประเทศ-ในประเทศ

บริษัท แอดวานซ์ เอ็กซเชนจ์ เทคโนโลยี จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิคระบบปรับอากาศ

บริษัท แอดวานซ์ เอ็กซเชนจ์ เทคโนโลยี จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>