32  

งาน ไปรษณีย์ ใน บางกอกน้อย

  
  
ประวัติการค้นหาล่าสุด

แม่บ้าน

บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

ผู้บริหารเขตการขาย ต่างจังหวัด

บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ผจก.แผนกบริหารงานขาย (สำนักงานใหญ่)

บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

ธุรการฝ่ายขาย

บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

Network Admin

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

พนักงานธุรการบัญชี

บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์-ประชาสัมพันธ์

บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - 11,000-12,000 บาท/เดือน

ช่างเครื่องยนต์

บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

หัวหน้าหน่วยบัญชีลูกหนี้

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ Internal Audit (นับสต๊อกสาขา)

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

วิศวกรโครงการ

เอ็นแอล - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

โฟร์แมนอาวุโส

เอ็นแอล - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

โฟร์แมน โครงสร้าง/สถาปัตย์

เอ็นแอล - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

วิศวกรสำนักงาน

เอ็นแอล - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการหน่วยงานก่อสร้าง

เอ็นแอล - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

ธุรการสนาม

เอ็นแอล - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สโตร์สนาม

เอ็นแอล - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

เอ็นแอล - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

วิศวกรสนาม

เอ็นแอล - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การเงิน...ด่วน

บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ - 11,000-13,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2    >>