18  

งาน ไปรษณีย์ ใน บางกอกน้อย

  
  
ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานโอเปอร์เรเตอร์ ตอบ - รับ โทรศัพท์ และช่วยประสานงานทั่วไป

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

รับตัวแทนจำหน่ายแบบไม่ต้องสต็อคสินค้า

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ

หัวหน้าหน่วยบริหารงานลูกหนี้

บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

Sup Admin

บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

Export Staff

บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการ Brand shop Samsung ประจำเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - 25,000-45,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ - 25,000-28,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บุคคล (ฝึกอบรม-กิจกรรม)

บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - บางพลัด, กรุงเทพฯ - 11,000-12,500 บาท/เดือน

พนักงานขายเว็บไซต์ / Sale Web Design

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

พนักงานขายทางโทรศัพท์ /Telesales

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

พนักงานตกแต่ง ลงข้อมูล และตามข้อมูลลูกค้า /Web Content

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ

บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - 11,000-13,000 บาท/เดือน

ธุรการ

บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - 13,000-16,000 บาท/เดือน

Marketing and Export Sales

บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

IT&Admin

บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด - บางพลัด, กรุงเทพฯ - บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน