12  

งาน ไปรษณีย์ ใน จังหวัดเพชรบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้ช่วยช่าง ประจำหน่วยงานการไฟฟ้าอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี

อำเภอท่ายาง, จังหวัดเพชรบุรี - 328 บาท/วัน

ผู้ช่วยช่าง ประจำหน่วยงาน การไฟฟ้าอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ด่วน

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) - จังหวัดเพชรบุรี - 328 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินประจำสาขา หาดใหญ่ เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา สุรินทร์ สกลนคร

จังหวัดเพชรบุรี - 14,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาดประจำสาขา อุดรธานี เพชบุรี ฉะเชิงเทรา สกลนคร สุรินทร์

จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา นครสวรรค์ นครราชสีมา อุดรธานี ระยอง สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา สกลนคร สุรินทร์

จังหวัดเพชรบุรี - 14,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยกุ๊ก

จังหวัดเพชรบุรี - 9,000 บาท/เดือน

วิศวกรเครื่องกล

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดเพชรบุรี

พนักงานขาย

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดเพชรบุรี

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่คอนโทรล

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดเพชรบุรี