33  

งาน ไปรษณีย์ ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานติดรถส่งของงานไปรษณีย์ไทย(เชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่ - 300 บาท/วัน

พนักงานติดรถส่งของงานไปรษณีย์ไทย(เชียงใหม่)

บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 300 บาท/วัน

พนักงานติดรถส่งของงานไปรษณีย์ไทย(เชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่ - 300 บาท/วัน

HRD Staff / HRD Supervisor

อำเภอสันกำแพง, จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าแผนกผลิตสุกรแปรรูป

อำเภอสันกำแพง, จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการฟาร์ม (สุกร)

อำเภอดอยหล่อ, จังหวัดเชียงใหม่

ครูผู้ช่วย (ครูพี่เลี้ยง)

จังหวัดเชียงใหม่

ครูภาษาไทย

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM-BANK)สาขาเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย และการตลาด ประจำศูนย์เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขายประจำห้าง

จังหวัดเชียงใหม่

DRIVER

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

Site Acquisition ประจำหน่วยงานทรู จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - 23,000-36,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดเชียงใหม่

English Department Coordinator for Kindergarten

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้างานสำนักงาน

จังหวัดเชียงใหม่

ครูอนุบาล

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าแผนกไฟฟ้า

อำเภอสันป่าตอง, จังหวัดเชียงใหม่ - ยุโรป

หน้า:     1 | 2    >>