47  

งาน ไปรษณีย์ ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเกาะพะงัน

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานขายโครงการ

หจก.สยามเซาท์แลนด์ - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 25,000 บาท/เดือน

Customer Service ประจำสาขา สุราษฎร์ธานี

บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครูภาษาไทย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้จัดการฝ่ายขายภาคใต้

บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 15,000-20,000 บาท/เดือน

วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ (ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานขายภาคใต้ (เซล ประจำภาคใต้ ด่วน)

บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 9,000-12,500 บาท/เดือน

ช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ (ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารการตลาดประจำสาขาสุราษฎร์ธานี ( Marketing Executive )

บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รับสมัคร HR Officer

Advance search - อำเภอเกาะสมุย, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ประจำ สาขาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการส่วนงานบัญชีต้นทุน (ประจำสำนักงาน จ.สุราษฎร์ธานี)ด่วน

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด่วน ผู้จัดการบริหารงาน ประจำสาขา สมุย

บริษัท เมืองสะอาด จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 30,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย Smart Phone Samsung ประจำ เจมาร์ท โลตัส ละมัย (เกาะสมุย) ด่วนมาก

บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 9,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการงานบัญชี ประจำที่สุราษฏร์ธานี

บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธุรการ (ชาย)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้จัดการแผนกดำน้ำ

Charm Churee Village Resort - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000 บาท/เดือน

ครูสอนภาษาอังกฤษ (part time)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครูสอนภาษาอังกฤษ ม.ต้น - ม.ปลาย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 20,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำสาขาเคมี

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 15,000-20,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์

โรงเรียนกวดวิชา ณ ปัญญา (สุราษฎร์ธานี) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 15,000-20,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>