31  

งาน ไปรษณีย์ ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเวียงสระ

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(หน่วยสนับสนุน) / เพศหญิง ประจำสาขาบางสวรรค์ จ.สุราษฏร์ธานี

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครูสอนคณิตศาสตร์ ม.ต้น- ม.ปลาย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานคลังสินค้า ประจำสำนักงานใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานธุรการ ประจำสนง.จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานขาย ภาคใต้ (เซลล์ บ. วุทธิวงษ์ ไลท์ติ้ง)

บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าแผนกโต๊ะเลื่อย (หลงจู๊)

บริษัท บี เอ็น เอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครูสอนพละ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครูภาษาไทย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครูสอนสังคม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครูสอนพละ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้จัดการส่วนงานบัญชีต้นทุน งานทรัพย์สินและงานตรวจสอบภายใน (ประจำสำนักงาน จ.สุราษฎร์ธานี)ด่วน

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Customer Service ประจำสาขา สุราษฎร์ธานี

บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครูสอนภาษาอังกฤษ ม.ต้น - ม.ปลาย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิศวกรเครื่องกล

อำเภอเวียงสระ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิศวกรบำรุงรักษาไฟฟ้า

อำเภอเวียงสระ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ควบคุมเครื่องจักร / ช่างซ่อมบำรุง

อำเภอเวียงสระ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิศวกรอนุรักษ์พลังงาน

อำเภอเวียงสระ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิศวกรฝ่ายผลิต

อำเภอเวียงสระ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานเลื่อยไม้ (นายม้า-หางม้า)

บริษัท บี เอ็น เอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 400-500 บาท/วัน

ด่วนที่สุด เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO):เป็นพนักงานประจำในสังกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โซนพื้นที่ภาคใต้ สุราษฎร์ กระบี่/ตรัง ภูเก็ตและสงขลา

Progress HR Co., Ltd. - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า:     1 | 2    >>