35  

งาน ไปรษณีย์ ใน จังหวัดสระแก้ว

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดสระแก้ว

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานบัญชี (ซื้อ)

สมบัติโอสถการเกษตร - จังหวัดสระแก้ว - 12,000-13,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ (หกล้อ, สิบล้อ)

สมบัติโอสถการเกษตร - จังหวัดสระแก้ว - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี (ขาย)

สมบัติโอสถการเกษตร - จังหวัดสระแก้ว - 8,500-12,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สรแก้ว)

จังหวัดสระแก้ว

หัวหน้าแผนกผลิตเครฟ ประจำสาขาจังหวัดสระแก้ว (STA-สระแก้ว))

จังหวัดสระแก้ว

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)

จังหวัดสระแก้ว

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)

จังหวัดสระแก้ว

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (STA-สระแก้ว)

จังหวัดสระแก้ว

หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)

จังหวัดสระแก้ว

หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)

จังหวัดสระแก้ว

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)

จังหวัดสระแก้ว

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ (STA-สระแก้ว)

จังหวัดสระแก้ว

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)

จังหวัดสระแก้ว

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไลน์ ประจำจังหวัดสระแก้ว (STA- สระแก้ว)

จังหวัดสระแก้ว

หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต๊อก (STA-สระแก้ว)

จังหวัดสระแก้ว

PROCESS ENGINEER ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)

จังหวัดสระแก้ว

หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ ประจำสาขาสระแก้ว (STA- สระแก้ว)

จังหวัดสระแก้ว

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประจำสาขาจังหวัดสระแก้ว (STA-สระแก้ว)

จังหวัดสระแก้ว

ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)

จังหวัดสระแก้ว

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (STA-สระแก้ว)

จังหวัดสระแก้ว

หน้า:     1 | 2    >>