17  

งาน ไปรษณีย์ ใน จังหวัดสระแก้ว

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดสระแก้ว

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ครูสอนคณิตศาสตร์

จังหวัดสระแก้ว - 15,000 บาท/เดือน

ครูภาษาไทย

จังหวัดสระแก้ว - 15,000 บาท/เดือน

ครูฟิสิกส์

จังหวัดสระแก้ว - 15,000 บาท/เดือน

ครูสอนภาษาอังกฤษ

จังหวัดสระแก้ว - 15,000 บาท/เดือน

ครูสังคม

จังหวัดสระแก้ว - 15,000 บาท/เดือน

ครูสอนเคมี

จังหวัดสระแก้ว - 15,000 บาท/เดือน

ครูสอนชีววิทยา

จังหวัดสระแก้ว - 15,000 บาท/เดือน

ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป

จังหวัดสระแก้ว - 15,000 บาท/เดือน

พี่เลี้ยงเด็กอ่อน

บริษัท สระแก้ว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - จังหวัดสระแก้ว - 9,000 บาท/เดือน

โฟร์แมน/หัวหน้าคนงานก่อสร้าง

บริษัท สระแก้ว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - จังหวัดสระแก้ว - 9,000-12,000 บาท/เดือน

วิศวกรโครงการ

บริษัท สระแก้ว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - จังหวัดสระแก้ว - 14,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำจังหวัดสระแก้ว) จำนวน 5 อัตรา

จังหวัดสระแก้ว

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ประจำจังหวัดสระแก้ว) จำนวน 1 อัตรา

จังหวัดสระแก้ว

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ประจำจ.สระแก้ว จำนวน 1 อัตรา

จังหวัดสระแก้ว

เจ้าหน้าที่ IT Support (ประจำบ.เอลีทคราฟ จังหวัดสระแก้ว)

จังหวัดสระแก้ว

พนักงานขับรถบรรทุกพ่วง

สมบัติโอสถการเกษตร - จังหวัดสระแก้ว - 10,000 บาท/เดือน

ครูสอนอนุบาล(ปฐมวัย)

จังหวัดสระแก้ว