6  

งาน ไปรษณีย์ ใน จังหวัดสระแก้ว

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดสระแก้ว

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา อรัญประเทศ วังน้ำเย็น (สระแก้ว)

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดสระแก้ว

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สินเชื่อ) ประจำสาขาอรัญประเทศ, สาขาวังน้ำเย็น ด่วนมาก - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ

อำเภอวังน้ำเย็น, จังหวัดสระแก้ว - อำเภออรัญประเทศ, จังหวัดสระแก้ว

พนักงานบัญชี (ขาย)

สมบัติโอสถการเกษตร - จังหวัดสระแก้ว - 8,500-12,000 บาท/เดือน

พนักงานฝ่ายจัดซื้อ/ชาย

สมบัติโอสถการเกษตร - จังหวัดสระแก้ว - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี (ซื้อ) /หญิง

สมบัติโอสถการเกษตร - จังหวัดสระแก้ว - 12,000-13,000 บาท/เดือน

พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน

สมบัติโอสถการเกษตร - จังหวัดสระแก้ว - 7,000-10,000 บาท/เดือน