81  

งาน ไปรษณีย์ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

วิศวกรห้องทดลอง : Compound & Lab Engineer

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร SCC)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วยสนับสนุนผลิต

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วย QC

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าบุคคล(คิดค่าแรง)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

จังหวัดสมุทรสาคร

QC

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สต็อก

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกร / ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดนครปฐม

วิศวกร/ Industrial Engineer

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดนครปฐม

ครูประจำชั้นระดับอนุบาล

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าส่วนบุคคลและธุรการหรือพนักงานบุคคลและธุรการอาวุโสประจำโรงงานอ.กระทุ่มแบน

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

Production Supervisor

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.)

จังหวัดสมุทรสาคร

Key Account Modern Trade

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานธุรการคลังสินค้า (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

QA Manager

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ประสานงาานขาย(Support Sales)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>