221  

งาน ไปรษณีย์ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

หัวหน้าส่วนบัญชีและคลังพัสดุ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

HR Deputy Department Manager (Recruitment and Selection)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ Lab Printing

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย(NA)

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 ) - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 ) - จังหวัดสมุทรสาคร

งานผู้พิการ

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ครูผู้สอน อนุบาล

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานส่งเอกสาร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานขับรถ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างไฟฟ้า

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

นักการตลาด

มอเตอร์ เอ็กซ์โป(2005) - จังหวัดสมุทรสาคร

นักการตลาด

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ล่ามสื่อภาษา (พม่า)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรอุตสาหการ (IE) ประจำโรงงานที่สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์วัสดุบรรจุ

จังหวัดสมุทรสาคร - 9,000-13,000 บาท/เดือน

นักวิจัยการตลาด (Marketing Research)

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>