136  

งาน ไปรษณีย์ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายผลิต / รองผู้จัดการฝ่ายผลิต

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดนครปฐม

วิศวกรฝ่ายผลิต

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต (Production Blue Hat)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ ประจำสมุทรสาคร ท่าทราย P03

จังหวัดสมุทรสาคร - 50,000-70,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

สมุห์บัญชี

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

QA Engineer / เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ : Export Customer Service

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่บัญชี, เจ้าหน้าที่การเงินต่างประเทศ

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนกผลิต / วิศวกรเครื่องจักร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกร (ทุกสาขา)/ ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดนครปฐม - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่เทคนิค / วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดนครปฐม

วิศวกรจัดซื้อ, หัวหน้าส่วนจัดซื้อ

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำสาขาพัฒนาการ 29)

จังหวัดสมุทรสาคร - 23,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง PM

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>