111  

งาน ไปรษณีย์ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

พนักงานขับรถธุรการ

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการส่วนการตลาด

บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 20,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนขาย

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ ด่วน

บริษัท คริสตัลโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างคุมเครื่องทำความเย็น

บริษัท คริสตัลโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการส่วนการตลาด

บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

Inventory Supervisor

บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 15,000 บาท/เดือน

เด็กติดรถ

บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 9,000 บาท/เดือน

รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

รับสมัคร Engineer

Advance search - อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

รับสมัคร วิศวกรโรงงาน

Advance search - อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ด่วนมาก Messenger(แมสเซ็นเจอร์) หมู่บ้านอิ่มอัมพร ถนนเศรษฐกิจ 1 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ด่วนมาก ธุรการ / เสมียน (หมู่บ้านอิ่มอัมพร ถนนเศรษฐกิจ 1 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าสำเร็จรูป / จัดส่ง

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ด่วนมาก ธุรการ / เสมียน (หมู่บ้านอิ่มอัมพร ถนนเศรษฐกิจ 1 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)

บริษัท เอ็ม.เค.แอล. จำกัด - อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ด่วนมาก Messenger(แมสเซ็นเจอร์) หมู่บ้านอิ่มอัมพร ถนนเศรษฐกิจ 1 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

บริษัท เอ็ม.เค.แอล. จำกัด - อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (เฟอร์นิเจอร์) ประจำโรงงาน

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ล่ามภาษาพม่า

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 ) - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 ) - จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>