130  

งาน ไปรษณีย์ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

Thai Union Frozen Products PCL. - จังหวัดสมุทรสาคร

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

Safety Officer

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO (DCC)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

Sales Executive Printing & Packaging (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกสรรหา-ว่าจ้าง

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

Senior R&D Officer Flexibie Packaging / เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรอุตสาหการ-Industrial-Engineer ( IE )

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

Customer Service & Planing Head (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

Web Programmer

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

จังหวัดสมุทรสาคร

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกร งานวิจัยและพัฒนา

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 20,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 40,000-80,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (พัฒนา-บริการ)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>