19  

งาน ไปรษณีย์ ใน จังหวัดปราจีนบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดปราจีนบุรี

อำเภอศรีมหาโพธิ

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้างานการผลิตชีวมวลอัดเม็ด Production leader ป

อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานบัญชี

อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานขายโครงการ

อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี - 15,000-30,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (เซลล์) ประจำพื้นที่จ. ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี - 9,000 บาท/เดือน

HRIS (IT Staff)

จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ สาขากบินทร์บุรี

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

Accounting Manager

จังหวัดปราจีนบุรี

Accounting Officer

จังหวัดปราจีนบุรี - จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าสถานีบริการน้ำมันและก๊าซ NGV

อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

Sale Executive (จัดซื้อเชื้อเพลงกลุ่มพลังงาน)

จังหวัดปราจีนบุรี - จังหวัดฉะเชิงเทรา

Supervisor แผนกผลิต1

อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

ช่างซ่อมบำรุง

อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

Leader

อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

Supervisor แผนกซ่อมบำรุง

อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

Supervisor แผนกตรวจสอบคุณภาพ

อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

Supervisor แผนกผลิต 3 (โรงชุบ)

อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

Supervisor แผนก Production Control

อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี