9  

งาน ไปรษณีย์ ใน จังหวัดปราจีนบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดปราจีนบุรี

อำเภอศรีมหาโพธิ

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Supervisor แผนกตรวจสอบคุณภาพ

อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

Leader

อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

Supervisor แผนกผลิต1

อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

Supervisor แผนกซ่อมบำรุง

อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

ช่างซ่อมบำรุง

อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา นิคม304 (ปราจีนบุรี)

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

จังหวัดปราจีนบุรี - จังหวัดฉะเชิงเทรา

ครูชาวต่างชาติ ( Foreign Teachers)

จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานขาย (เซลล์) ประจำพื้นที่จ. ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี - 9,000 บาท/เดือน