99  

งาน ไปรษณีย์ ใน จังหวัดปทุมธานี

  
  

ครูภาษาไทย ประถมต้น

จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ประจำที่ นวนคร (ปทุมธานี) ด่วนมาก

VCARGO.CO.LTD - จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้างาน ประจำที่ นวนคร (ปทุมธานี) ด่วนมาก

VCARGO.CO.LTD - จังหวัดปทุมธานี

ครูคณิตศาสตร์ ประถมต้น

จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (หน่วยสนับสนุน) เพศชาย ประจำสาขาเมืองปทุม จ.ปทุมธานี

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

บริษัท อัทโมสท์เทค จำกัด - จังหวัดปทุมธานี - 15,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานธุรการ

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ธุรการ (รับสมัครผู้พิการ) ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา

บริษัท ออลล่า จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

พนักงานจัดซื้อ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ - จังหวัดปทุมธานี

นักมาตรวิทยา

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ - จังหวัดปทุมธานี

พนักงานสารบรรณ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ - จังหวัดปทุมธานี

พนักงานบัญชีการเงิน

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ - จังหวัดปทุมธานี

พนักงานตรวจสอบภายใน

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ - จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - จังหวัดปทุมธานี - 23,000-30,000 บาท/เดือน

ครูสอนวิชาสังคมศึกษา

จังหวัดปทุมธานี

ครูภาษาอังกฤษ

จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตคอนกรีต สาขาลำลูกกา คลอง 7 ด่วนมาก

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

พนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานลำลูกกาคลอง 7 ด่วนมาก 2 อัตรา

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

พนักงานควบคุมคุณภาพคอนกรีต สาขาลำลูกกาคลอง 7 ด่วนมาก 3 อัตรา

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด - จังหวัดปทุมธานี - 10,000-12,000 บาท/เดือน

ครูวิชาภาษาอังกฤษ

จังหวัดปทุมธานี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>