8  

งาน โลตัส ใน จังหวัดตาก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดตาก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา โลตัส แม่สอด

บริษัท บี - ควิก จำกัด - จังหวัดตาก - 10,500-11,500 บาท/เดือน

ช่างยนต์ ด่วน ประจำสาขา โลตัส แม่สอด

บริษัท บี - ควิก จำกัด - จังหวัดตาก - 9,500-11,500 บาท/เดือน

ช่างยนต์ ด่วน ประจำสาขาโลตัส ตาก

บริษัท บี-ควิก จำกัด - จังหวัดตาก - 9,500-11,500 บาท/เดือน

NL ด่วน เจ้าหน้าประจำเคาร์เตอร์ (หน่วยแทน) สาขา โลตัส แม่สอด จ.ตาก

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดตาก - 10,000 บาท/เดือน

ช่างยนต์ (ประจำศูนย์บริการรถยนต์ ACT สาขา แม่สอด)

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดตาก - 12,000-18,000 บาท/เดือน

ช่างยนต์ (ประจำสาขา แม่สอด)

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดตาก - 12,000-18,000 บาท/เดือน

Site Manager (ประจำจังหวัดตาก)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดตาก

บัดนาว เปิดรับพนักงาน batch 3

จังหวัดตาก - 18,000-40,000 บาท/เดือน