596  

งาน โลจิสติกส์ ใน กรุงเทพฯ

  
  

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโลจิสติกส์สาขา

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโลจิสติกส์สาขา

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(งานบริการขนส่งและโลจิสติกส์)

บริษัท วี.คาร์โก จำกัด - กรุงเทพฯ - 20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท วี.คาร์โก จำกัด - กรุงเทพฯ - 20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการโลจิสติกส์

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการโรงงานและโลจิสติกส์

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด - กรุงเทพฯ

Sale Executive งานโลจิสติกส์ทางอากาศยาน

บางนา, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์(ปฏิบัติงานที่พัฒนาการ 40)

สวนหลวง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศโลจิสติกส์

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์(รับสมัครด่วนมาก)

กรุงเทพฯ - จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรุงเทพฯ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังสินค้าและโลจิสติกส์

บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด - ประเวศ, กรุงเทพฯ - สวนหลวง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า/ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์

ประเวศ, กรุงเทพฯ - สวนหลวง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังสินค้าและโลจิสติกส์

กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า/ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์

บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า/ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์

ZEN Corporation Group Co., Ltd. - กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังสินค้าและโลจิสติกส์

ZEN Corporation Group Co., Ltd. - กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า/ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>