4  

งาน โรบินสัน ใน จังหวัดสุรินทร์

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดสุรินทร์

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการ TVDirect สาขาโรบินสันสุรินทร์ สายตรง 085-9801649 , 08

จังหวัดสุรินทร์ - 12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่สุรินทร์)

จังหวัดสุรินทร์ - 15,000 บาท/เดือน

ช่างติดตั้ง-ซ่อมอ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

หจก.ชัยโทรทัศน์ - จังหวัดสุรินทร์ - 9,000 บาท/เดือน

ช่างติดตั้ง-ซ่อม

หจก.ชัยโทรทัศน์ - จังหวัดสุรินทร์ - 9,000 บาท/เดือน