งาน โรบินสัน ใน จังหวัดสุรินทร์

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-16 จาก 16 งาน  

ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่สุรินทร์))

จังหวัดสุรินทร์ - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานต้อนรับ (english)

ตำบลเมืองที, อำเภอเมืองสุรินทร์, จังหวัดสุรินทร์

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด สาขา โรบินสันสุรินทร์ (รายได้ 35,000++)

บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

ผู้ช่วยพยาบาล

ตำบลเมืองที, อำเภอเมืองสุรินทร์, จังหวัดสุรินทร์

พนักงานพิมพ์สมุดสุขภาพ

ตำบลเมืองที, อำเภอเมืองสุรินทร์, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

พนักงานติดตามหนี้ (จ.สุรินทร์)

จังหวัดสุรินทร์

หัวหน้าแผนกกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงองค์กร

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ตำบลเมืองที, อำเภอเมืองสุรินทร์, จังหวัดสุรินทร์

ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

วิศวกรกระบวนการผลิต

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Oriental Princess / Cute Press ประจำสาขาจังหวัดสุรินทร์(สัมภาษณ์ทุกวันจันทร์-ศุกร์ รู้ผลทันที)

จังหวัดสุรินทร์ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานตรวจรับสินค้า (ประจำสาขาทั่วประเทศ)

จังหวัดสุรินทร์

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรบินสันในจังหวัดสุรินทร์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา