13  

งาน โรง กลึง ใน จังหวัดเชียงราย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงราย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานที่ใช้ภาษาจีนได้พูดคุยคล่องทำงานนอกเมืองเชียงใหม่

โรงแรมระยองล้านนา - จังหวัดเชียงราย

พนักงานบริการในร้านอาหารอยู่นอกเมืองเชียงใหม่ห่างเชียงใหม่1ชม

โรงแรมระยองล้านนา - จังหวัดเชียงราย - 8,000-11,000 บาท/เดือน

คนสวนหรือหัวหน้าคนสวนทำที่นอกเมืองเชียงใหม่มีที่พัก

โรงแรมระยองล้านนา - จังหวัดเชียงราย - 8,000-13,000 บาท/เดือน

พนักงานาขาย / จ.เชียงราย

บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 50,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย จังหวัดเชียงราย

หจก.จันทารา เซลส์ แอนด์ โปรดิวส์ - จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ขายจังหวัดเชียงราย(ด่วน)

บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด - จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ประสานงานท่องเที่ยว (ไร่พีบีวัลเล่ย์ เชียงราย)

บริษัทกลุ่ม พีบี พาร์ทเนอร์ - จังหวัดเชียงราย

รับสมัครแพทย์เฉพาะทาง ด่วน(โอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย)

จังหวัดเชียงราย

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ ประจำห้างร้าน ธนพิริยะ จ.เชียงราย****ด่วนที่สุด

จังหวัดเชียงราย

ครูสอน Piano

จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่วิชาการสาขาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

เภสัชกร

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง, จังหวัดเชียงราย

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานธุรการ ประจำประเทศ พม่า

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดเชียงราย