23  

งาน โรง กลึง ใน จังหวัดเชียงราย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงราย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ผลิต (Production Supervisor) -โรงงาน (เชียงแสน)

อำเภอเชียงแสน, จังหวัดเชียงราย

ผู้จัดการโรงงาน

Lannaran Realestate Co.,Ltd. - จังหวัดเชียงราย

พนักงานที่ใช้ภาษาจีนได้พูดคุยคล่องทำงานนอกเมืองเชียงใหม่

โรงแรมระยองล้านนา - จังหวัดเชียงราย

พนักงานบริการในร้านอาหารอยู่นอกเมืองเชียงใหม่ห่างเชียงใหม่1ชม

โรงแรมระยองล้านนา - จังหวัดเชียงราย - 8,000-11,000 บาท/เดือน

คนสวนหรือหัวหน้าคนสวนทำที่นอกเมืองเชียงใหม่มีที่พัก

โรงแรมระยองล้านนา - จังหวัดเชียงราย - 8,000-13,000 บาท/เดือน

108 Direct Marketing Coordinator

อำเภอแม่ลาว, จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเชียงราย

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด - จังหวัดเชียงราย

ช่างยนต์ ด่วน ประจำสาขา เซ็นทรัลเชียงราย

บริษัท บี - ควิก จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 9,500-11,500 บาท/เดือน

หัวหน้างาน QC คลังสินค้า (อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

Lannaran Realestate Co.,Ltd. - จังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

Lannaran Realestate Co.,Ltd. - จังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

Lannaran Realestate Co.,Ltd. - จังหวัดเชียงราย

โฟร์แมน (ลงโฆษณา ที่เชียงราย

จังหวัดเชียงราย

ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่เชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 12,000-15,000 บาท/เดือน

วิศวกรโยธา (ภาคีวิศวกร) (โครงการ-จ.เชียงราย)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 25,000-35,000 บาท/เดือน

วิศวกรโยธา (สามัญวิศวกร) (โครงการ-จ.เชียงราย)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - จังหวัดเชียงราย

วิศวกรไฟฟ้า (ภาคีวิศวกร) (โครงการ-จ.เชียงราย)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - จังหวัดเชียงราย

สถาปนิกโครงการ (ระดับสามัญสถาปนิก) (โครงการ-จ.เชียงราย)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - จังหวัดเชียงราย

ช่างเทคนิคเครื่องกล/ไฟฟ้า (โครงการ-จ.เชียงราย)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 18,000-25,000 บาท/เดือน

รับสมัครแพทย์เฉพาะทาง ด่วน(โอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย)

จังหวัดเชียงราย

หน้า:     1 | 2    >>