9  

งาน โรง กลึง ใน จังหวัดเชียงราย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงราย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานบริการในร้านอาหารอยู่นอกเมืองเชียงใหม่ห่างเชียงใหม่1ชม

โรงแรมระยองล้านนา - จังหวัดเชียงราย - 8,000-11,000 บาท/เดือน

คนสวนหรือหัวหน้าคนสวนทำที่นอกเมืองเชียงใหม่มีที่พัก

โรงแรมระยองล้านนา - จังหวัดเชียงราย - 8,000-13,000 บาท/เดือน

ผู้แทนอีสาน(อุบล มุดาหาร/ เหนือบน(เชียงใหม่-เชียงราย)

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงราย

ครูสอน Piano

จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่วิชาการสาขาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

เภสัชกร

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง, จังหวัดเชียงราย

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานธุรการ ประจำประเทศ พม่า

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดเชียงราย

รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (เชียงราย) รับสมัครแพทย์ประจำหลายตำแหน่ง

จังหวัดเชียงราย

แพทย์ นักรังสีเทคนิค เภสัชกร

จังหวัดเชียงราย