25  

งาน โรง กลึง ใน จังหวัดเชียงราย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงราย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท เชน เฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ผลิต (Production Supervisor) -โรงงาน (เชียงแสน)

อำเภอเชียงแสน, จังหวัดเชียงราย

พนักงานที่ใช้ภาษาจีนได้พูดคุยคล่องทำงานนอกเมืองเชียงใหม่

โรงแรมระยองล้านนา - จังหวัดเชียงราย

พนักงานบริการในร้านอาหารอยู่นอกเมืองเชียงใหม่ห่างเชียงใหม่1ชม

โรงแรมระยองล้านนา - จังหวัดเชียงราย - 8,000-11,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย จ.เชียงราย(หน่วยรถ/เงินสด)

บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 19,000-30,000 บาท/เดือน

฿฿ นักโภชนาการ( Nutritionist ) ประจำสาขาเซ็นทรัลเชียงราย @@

บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 12,000-20,000 บาท/เดือน

เลขานุการ

จังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

บริษัท เชน เฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - จังหวัดเชียงราย

ธุรการและบุคคล

บริษัท เชน เฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - จังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท เชน เฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - จังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

บริษัท เชน เฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเชียงราย (ด่วน)

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด - จังหวัดเชียงราย

U1 พนักงานประจำร้านวัตสัน สาขาเปิดใหม่ เชียงราย ไนท์ บาซาร์ สมัครได้ที่สาขาเซ็นทรัลเชียงราย(รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ขาย 1 ปีขึ้นไปเท่านั้น)

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 11,000 บาท/เดือน

NU พนง.ประจำเคาน์เตอร์ (สาขาเชียงของ จ.เชียงราย) ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงราย - 9,000-12,000 บาท/เดือน

NU พนง.แนะนำบัตรอิออน (สาขาเชียงราย) ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงราย - 320 บาท/วัน

หัวหน้างาน QC คลังสินค้า (อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงราย

วิศวกรโยธา (สามัญวิศวกร) (โครงการ-จ.เชียงราย)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - จังหวัดเชียงราย

สถาปนิกโครงการ (ระดับสามัญสถาปนิก) (โครงการ-จ.เชียงราย)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - จังหวัดเชียงราย

วิศวกรไฟฟ้า (ภาคีวิศวกร) (โครงการ-จ.เชียงราย)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - จังหวัดเชียงราย

วิศวกรโยธา (ภาคีวิศวกร) (โครงการ-จ.เชียงราย)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 25,000-35,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2    >>