11  

งาน โรงไฟฟ้า ใน จังหวัดขอนแก่น

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างไฟฟ้า

Hotel Belle - จังหวัดขอนแก่น - 9,000-12,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

จังหวัดขอนแก่น

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดขอนแก่น

จป.วิชาชีพ

จังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ (สาขาขอนแก่น)

ซีพีแรม - จังหวัดขอนแก่น

ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดแอก ฟอร์ ไลฟ์ - จังหวัดขอนแก่น - 8,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า

ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด - จังหวัดขอนแก่น

ช่างไฟฟ้า - ประจำที่ จ.ขอนแก่น

วิลล่านารา - จังหวัดขอนแก่น - 9,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุง(ประจำศูนย์กระจายสินค้าโลตัส ขอนแก่น)

บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด - จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่สรรหา (Recruitment Officer)

จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้จัดการสวนป่า

บริษัท เอ็นไลน์ อะโกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - จังหวัดขอนแก่น