6  

งาน โรงไฟฟ้า ใน จังหวัดขอนแก่น

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ดูแลและควบคุมคุณภาพหญ้า

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) - จังหวัดขอนแก่น

ช่างซ่อมบำรุงลิฟท์ (ขอนแก่น) เงินได้มากกว่า 20,000 บาท

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดขอนแก่น - 20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำไซท์งานน้ำพอง จ.ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

HRD Manager

จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดนครราชสีมา

ช่างไฟฟ้า

หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา - จังหวัดขอนแก่น

Fuel Supervisor (ไซต์งานน้ำพอง จ.ขอนแก่น) ด่วนมาก

จังหวัดขอนแก่น