งาน โรงแรม ใน จังหวัดลำปาง

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำปาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-7 จาก 7 งาน  

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยคลังสินค้า

จังหวัดลำปาง - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำคลังน้ำมันพีทีลำปาง

จังหวัดลำปาง

นักเทคนิคการผลิต

จังหวัดลำปาง - 10,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

Site electrical engineer (ลำปาง)

จังหวัดลำปาง

Civil Engineer (ลำปาง)

จังหวัดลำปาง

พนักงานประเมินราคาฝึกหัด ประจำสาขาลำปาง

จังหวัดลำปาง