งาน โรงแรม ใน จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-3 จาก 3 งาน  

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดพิษณุโลก)

จังหวัดพิษณุโลก

Admin Support (ธุรการอาคาร) เขตภาคเหนือตอนล่าง

จังหวัดพิษณุโลก - 18,000 บาท/เดือน

Branch Service Manager/ Sr. Field Service Engineer (ประจำจังหวัดพิษณุโลก) BO-UYXXS-CIHKL

จังหวัดพิษณุโลก - 45,000-50,000 บาท/เดือน