งาน โรงแรม ใน จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-7 จาก 7 งาน  

พนักงานเสิร์ฟ โรงแรม

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

อำเภอบางระกำ, จังหวัดพิษณุโลก

Electrical /Mechanical Field Service Engineer (ประจำจังหวัดพิษณุโลก) BO-UYXXS-CIHDI

จังหวัดพิษณุโลก - 30,000-35,000 บาท/เดือน

พนักงานนวดสปา

จังหวัดพิษณุโลก - 10,000-12,000 บาท/เดือน

Housekeeping (แม่บ้าน)

จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานครัวไทย-จีน/ยุโรป/เบเกอรี่

ยุโรป - จังหวัดพิษณุโลก

Field Service Engineer (Mechanical /Electrical) (ประจำจังหวัดพิษณุโลก) BO-UYXXS-CHGDL

จังหวัดพิษณุโลก - 30,000-35,000 บาท/เดือน