งาน โรงแรม ใน จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-8 จาก 8 งาน  

พนักงานเสิร์ฟ โรงแรม

จังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าบัญชี

จังหวัดพิษณุโลก

รองหัวหน้าแผนกโยธา

อำเภอบางกระทุ่ม, จังหวัดพิษณุโลก

วิศวกรชลประทาน

อำเภอบางกระทุ่ม, จังหวัดพิษณุโลก

Production Engineer

อำเภอบางกระทุ่ม, จังหวัดพิษณุโลก

Electrical /Mechanical Field Service Engineer (ประจำจังหวัดพิษณุโลก) BO-UYXXS-CIHDI

จังหวัดพิษณุโลก - 30,000-35,000 บาท/เดือน

พนักงานนวดสปา

จังหวัดพิษณุโลก - 10,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานครัวไทย-จีน/ยุโรป/เบเกอรี่

ยุโรป - จังหวัดพิษณุโลก