งาน โรงแรม ใน จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-6 จาก 6 งาน  

พนักงานเสิร์ฟ โรงแรม

จังหวัดพิษณุโลก

ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน

จังหวัดพิษณุโลก

Branch Service Manager/ Sr. Field Service Engineer (ประจำจังหวัดพิษณุโลก) BO-UYXXS-CIHKL

จังหวัดพิษณุโลก - 45,000-50,000 บาท/เดือน

พนักงานนวดสปา

จังหวัดพิษณุโลก - 10,000-12,000 บาท/เดือน

ยกกระเป๋า(เบลบอย)

จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานบัญชี-ธุรการ

จังหวัดพิษณุโลก