15  

งาน โรงแรม ใน จังหวัดพิษณุโลก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานเสริฟ โรงแรม

จังหวัดพิษณุโลก

นักร้อง

อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำสาขาพิษณุโลก (รับสมัครด่วน)

จังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.พิษณุโลก (STA-PL)

จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานครัวไทย-จีน/ยุโรป/เบเกอรี่

ยุโรป - จังหวัดพิษณุโลก

Field Service Engineer (Mechanical /Electrical) (ประจำจังหวัดพิษณุโลก) BO-UYXXS-CHGDL

จังหวัดพิษณุโลก - 30,000-35,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สเรียน สาขา พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก - 11,000 บาท/เดือน

Housekeeping (แม่บ้าน)

จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานบัญชี

จังหวัดพิษณุโลก

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

จังหวัดพิษณุโลก

ขับรถและยกกระเป๋า(เบลบอย)

จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานแม่บ้าน

จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานเซเว่น

จังหวัดพิษณุโลก

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดพิษณุโลก - 9,000-15,000 บาท/เดือน

Sales Supervisor ประจำจังหวัด พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก - 28,000 บาท/เดือน