9  

งาน โรงแรม ใน จังหวัดพิษณุโลก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานเสิร์ฟ โรงแรม

จังหวัดพิษณุโลก

ผู้จัดการทั่วไป / รองผู้จัดการทั่วไป

อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

สมุห์บัญชี

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำสาขาพิษณุโลก (STA-PL)

จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานครัวไทย-จีน/ยุโรป/เบเกอรี่

ยุโรป - จังหวัดพิษณุโลก

Field Service Engineer (Mechanical /Electrical) (ประจำจังหวัดพิษณุโลก) BO-UYXXS-CHGDL

จังหวัดพิษณุโลก - 30,000-35,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี

จังหวัดพิษณุโลก

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

จังหวัดพิษณุโลก

ขับรถและยกกระเป๋า(เบลบอย)

จังหวัดพิษณุโลก