55  

งาน โรงแรม ใน จังหวัดปราจีนบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

กุ๊กไทย (โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)

บริษัท เกษมกิจ จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานซัก รีด (ประจำสาขาโรงแรมแคนทารี 304 กบินทร์บุรี) ด่วน

บริษัท เกษมกิจ จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

ช่างประปา (ประจำสาขาโรงแรมแคนทารี 304 กบินทร์บุรี) ด่วน

บริษัท เกษมกิจ จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานล้านจาน (ประจำสาขาโรงแรมแคนทารี 304 กบินทร์บุรี) ด่วน

บริษัท เกษมกิจ จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

ธุรการแผนกครัว (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 กบินทร์บุรี )

บริษัท เกษมกิจ จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

กุ๊กยุโรป (ประจำสาขาโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี)

บริษัท เกษมกิจ จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

Fitness Staff (ประจำสาขาโรงแรมแคนทารี 304 กบินทร์บุรี) ด่วน

บริษัท เกษมกิจ จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำสาขาโรงแรมแคนทารี 304 กบินทร์บุรี) ด่วน

บริษัท เกษมกิจ จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง (ประจำสาขาโรงแรมแคนทารี 304 กบินทร์บุรี ) ด่วน

บริษัท เกษมกิจ จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

แม่บ้านทำความสะอาด (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี)

บริษัท เกษมกิจ จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

Steward (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี)

บริษัท เกษมกิจ จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

กุ๊กยุโรป (ประจำสาขาโรงแรมแคนทารี 304 กบินทร์บุรี)

บริษัท เกษมกิจ จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี)

บริษัท เกษมกิจ จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

สมุห์บัญชี (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)

บริษัท เกษมกิจ จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

คนสวน (Gardener)

บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

หัวหน้าคนสวน (Head Gardener)

บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่ QA / R&D

จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานทำความสะอาดห้องพักแขก (Room Attendant)

บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

Engineer Supervisor

บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

ฝ่ายจัดเก็บ (Store)

บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>