งาน โรงแรม ใน จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 37 งาน  

ผู้บริหารโรงแรม

จังหวัดปราจีนบุรี - 55,000-120,000 บาท/เดือน

Chief Engineer (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี

กุ๊กอิตาเลี่ยน (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานทำความสะอาด (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี

ช่างประปา (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (หญิง) (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี

Receptionist (ชาย) (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่ R&D

จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่วางแผน (สาขาปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกัน

ตำบลท่าตูม, อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

Receptionist

ตำบลท่าตูม, อำเภอศรีมหาโพธิ, จังหวัดปราจีนบุรี

รับสมัคร/รับย้าย แพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี

วิศวกรรมฝ่ายผลิต, IE, วิศวกรไฟฟ้า

ตำบลบางพลวง, อำเภอบ้านสร้าง, จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Steel Manager) ประจำโรงเหล็ก จ.ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

หัวหน้างานซ่อมบำรุงระบบความเย็น

จังหวัดปราจีนบุรี - 20,000-35,000 บาท/เดือน

Electrical Engineer

จังหวัดปราจีนบุรี

Finishing Supervisor (หัวหน้างานฝ่ายผลิต)

จังหวัดปราจีนบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงแรมในจังหวัดปราจีนบุรี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>