งาน โรงแรม ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-5 จาก 5 งาน  

วิศวกรรมไฟฟ้า

จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

ตำบลทุ่งสง, อำเภอนาบอน, จังหวัดนครศรีธรรมราช - 14,000-19,000 บาท/เดือน

ทันตแพทย์ประจำคลินิก

ตำบลตลิ่งชัน, อำเภอท่าศาลา, จังหวัดนครศรีธรรมราช - ตำบลวังหิน, อำเภอบางขัน, จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือจังหวัดใกล้เคียง)ด่วน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานขายประจำเค้าท์เตอร์

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 9,500-11,000 บาท/เดือน