13  

งาน โรงแรม ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ประวัติการค้นหาล่าสุด

การตลาด

จังหวัดนครศรีธรรมราช - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานขาย

จังหวัดนครศรีธรรมราช - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหาร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้จัดการร้านค้าสัมพันธ์ (เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้จัดการอาคาร (เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้จัดการร้านค้าสัมพันธ์ (สาขานครศรีธรรมราช)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน(ประจำร้านSignature steak loft สาขาโรบินสันนครศรีธรรมราช)ด่วนๆร้านเปิดใหม่

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 19,000 บาท/เดือน

พนักงานขายเครื่องดื่ม

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

แคชเชียร์

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธุรการและประสานงาน

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขานุการ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานรับส่งเอกสาร

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช