21  

งาน โรงแรม ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานขาย

บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้จัดการร้าน,ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน,ผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำร้านสาขา โรบินสันนครศรีธรรมราช

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 15,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการครัวประจำที่ชุมพรและนครศรีธรรมราชด่วน

Mudman Company Limited - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 15,000-25,000 บาท/เดือน

ส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 15,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานขายเครื่องสำอาง BA แบรนด์ The Body Shop ระหว่างสาขา โรบินสันนครศรีธรรมราช (พร้อมเริ่มงานทันที)

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี, ธุรการโรงงาน

อำเภอพระพรหม, จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิศวกรฝ่ายผลิต

อำเภอพระพรหม, จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

อาดารากรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 13,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานผู้ช่วยทั่วไป

บริษัท คอมพาสกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้จัดการสาขา

บริษัท คอมพาสกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

อาดารากรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 13,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานล้างจาน

บริษัท คอมพาสกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานทำความสะอาดห้องพัก/พนักงานทำความสะอาด

บริษัท คอมพาสกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดนครศรีธรรมราช)ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานขาย

อาดารากรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 15,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท คอมพาสกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานซักรีด

บริษัท คอมพาสกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยพนักงานประกอบอาหาร

บริษัท คอมพาสกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้จัดการงานขาย

บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานประกอบอาหารเบเกอรี่/พนักงานเบเกอรี่

บริษัท คอมพาสกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน้า:     1 | 2    >>