18  

งาน โรงแรม ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอขนอม

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานโรงแรม

Khanom golden beach Hotal - อำเภอขนอม, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานโรงแรม

Khanom golden beach Hotal - อำเภอขนอม, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานโรงแรม

Khanom golden beach Hotal - อำเภอขนอม, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานโรงแรม

Khanom golden beach Hotal - อำเภอขนอม, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานโรงแรม

Khanom golden beach Hotal - อำเภอขนอม, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานโรงแรม

Khanom golden beach Hotal - อำเภอขนอม, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานโรงแรม

Khanom golden beach Hotal - อำเภอขนอม, จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานโรงแรม

Khanom golden beach Hotal - อำเภอขนอม, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยผู้จัดการประจำ สาขาบิ๊กซี นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 15,000 บาท/เดือน

โรงพยาบาลนครคริสเตียน นครศรีธรรมราช รับสมัครแพทย์ FT/PT

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่จัดหาสถานี ประจำเขตภาคกลางและภาคใต้(ลงโฆษณาที่นครศรีฯ)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด

อำเภอพระพรหม, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์

บริษัท พี.เอส.เพอร์เฟคท์ เอสเตท จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถาปนิกโครงการ

บริษัท พี.เอส.เพอร์เฟคท์ เอสเตท จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 20,000-30,000 บาท/เดือน

Sales and Marketing Coordinator

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยพนักงานประกอบอาหาร

บริษัท คอมพาส กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช

ครูสอนร้องเพลง

บริษัท พี.เอส.เพอร์เฟคท์ เอสเตท จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชาสัมพันธ์

บริษัท พี.เอส.เพอร์เฟคท์ เอสเตท จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช