งาน โรงแรม ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 22 งาน  

ผู้จัดการสาขา (สาขานครศรีธรรมราช,สีลม)

จังหวัดนครศรีธรรมราช - สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ผลิต / คลังสินค้า

ตำบลคลัง, อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซุปเปอร์ไวเซอร์

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 10,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย MB นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 10,000-12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝึกหัด

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ซุปเปอร์ไวเซอร์

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 10,000-15,000 บาท/เดือน

จป. วิชาชีพ

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อม

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบุคคล

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 15,000-19,000 บาท/เดือน

พนักงานแนะนำสินค้า

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโปรโมชั่น

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการสาขา (สาขานครศรีธรรมราช,สีลม,วิภาวดี)

จังหวัดนครศรีธรรมราช - สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ

ด่วน รับพนักงานประจำสาขา สหไท ทุ่งสง จ.นคศรีธรรมราช

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 9,600 บาท/เดือน

วิศวกรโยธา/หัวหน้าส่วนงานผลิต

อำเภอพระพรหม, จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้จัดการขายและเจ้าหน้าที่ขาย

อำเภอพระพรหม, จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด ประจำสาขานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้จัดการสาขา / ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา TV Direct (จังหวัดรนครศรีธรรมราช) ด่วนมาก (สอบถามที่ 02 666

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 15,000-20,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>