8  

งาน โรงแรม ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขาใหม่ (เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช) สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที

จังหวัดนครศรีธรรมราช

การตลาด

จังหวัดนครศรีธรรมราช - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานขาย

จังหวัดนครศรีธรรมราช - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้จัดการอาคาร (เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้จัดการร้านค้าสัมพันธ์ (เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้จัดการร้านค้าสัมพันธ์ (สาขานครศรีธรรมราช)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน(ประจำร้านSignature steak loft สาขาโรบินสันนครศรีธรรมราช)ด่วนๆร้านเปิดใหม่

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 19,000 บาท/เดือน