556  

งาน โรงแรม ใน จังหวัดชลบุรี

  
  

Cashier (ประจำที่ โรงแรม บ้านบางเสร่ สัตหีบ จ.ชลบุรี)

บริษัท โรงแรมชาลีนา ปริ้นเซส เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ผู้จัดการทั่วไป (โรงแรมบ้านบางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี)

บริษัท โรงแรมชาลีนา ปริ้นเซส เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดชลบุรี

Reservation (ประจำที่ โรงแรมบ้านบางเสร่ สตหีบ จ.ชลบุรี)

บริษัท โรงแรมชาลีนา ปริ้นเซส เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า (โรงแรมบ้านบางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี)

บริษัท โรงแรมชาลีนา ปริ้นเซส เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำที่โรงแรม บ้านบางเสร่ สัตหีบ จ.ชลบุรี)

บริษัท โรงแรมชาลีนา ปริ้นเซส เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (โรงแรมบ้านบางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี)

บริษัท โรงแรมชาลีนา ปริ้นเซส เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดชลบุรี

สมุห์บัญชีโรงแรม

โรงแรมอีสท์ตินี่ กรุ๊ป - อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยสมุห์บัญชีโรงแรม

โรงแรมอีสท์ตินี่ กรุ๊ป - อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

พนักงานขับรถโรงแรม ด่วน นาจอมเทียน พัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

สมุห์บัญชีโรงแรม ด่วน พัทยากลาง

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

พนักงานขับรถโรงแรม ด่วน นาจอมเทียน พัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

สมุห์บัญชีโรงแรม ด่วน พัทยากลาง

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

Asst.E-Commerce Mgr.ประจำโรงแรมพัทยา

บริษัท บ้านกรองทอง จำกัด - จังหวัดชลบุรี

E-Commerce Mgr.ประจำโรงแรมพัทยา

บริษัท บ้านกรองทอง จำกัด - จังหวัดชลบุรี

E-Commerce Mgr.ประจำโรงแรมพัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

Asst.E-Commerce Mgr.ประจำโรงแรมพัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

Corporate Sale Manager / Asst. ประจำโรงแรมพัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

Corporate Sale Manager ประจำโรงแรมพัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

E-Commerce Officer ประจำโรงแรมพัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

Manager / Asst. Corporate sale ประจำโรงแรมพัทยา

บริษัท บ้านกรองทอง จำกัด - จังหวัดชลบุรี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>