งาน โรงแรม ใน จังหวัดขอนแก่น

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-15 จาก 15 งาน  

พนักงานควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าหน่วยผลิตข้าวกล่อง(สาขาขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ Merchandiser ต่างประเทศ (ประจำโรงงาน จ.ขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการโรงงาน (Plant Manager)

จังหวัดขอนแก่น

พนักงานส่งเสริมการขายมืออาชีพ/Executive Sale

จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐาน(สาขาขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น

นักบัญชีอาวุโส (ประจำโรงงาน จ.ขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น

โฟร์แมน

จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

จังหวัดขอนแก่น

พนักงานประชาสัมพันธ์/G.S.A

จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า/Front Office Manager

จังหวัดขอนแก่น

Senior Planning

จังหวัดขอนแก่น

วิศวกรอาวุโส (Senior Engineer) ประจำโซนอีสาน ด่วน (PSE)

อำเภอหนองนาคำ, จังหวัดขอนแก่น