งาน โรงแรม ใน จังหวัดขอนแก่น

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 23 งาน  

ผุ้จัดการโรงแรม (ขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น - 20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส - สายการผลิตสุรา

จังหวัดขอนแก่น

พนักงานประชาสัมพันธ์/G.S.A

จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการแผนกนำเข้าจัดส่ง (Import-Export-Shipping)

จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า/Front Office Manager

จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า/Front Office Manager

จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ ประจำสาขาภาคอีสาน

จังหวัดขอนแก่น - 13,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า/Front Office Manager

จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการโรงงาน (Plant Manager)

จังหวัดขอนแก่น

Senior Planning

จังหวัดขอนแก่น

วิศวกรอาวุโส (Senior Engineer) ประจำโซนอีสาน ด่วน (PSE)

อำเภอหนองนาคำ, จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียง ) ด่วน

จังหวัดขอนแก่น

ช่างเชื่อม 3G 4G 6G

ลาว - จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ และวิศวกรจัดซื้อ (ประจำโรงงานขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิต

จังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิต

จังหวัดขอนแก่น

ผูจัดการส่วน IE

จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าแปลงแม่พันธุ์ ประจำไซท์งานขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

หน้า:     1 | 2    >>