งาน โรงแรม 5 ดาว ใน จังหวัดกระบี่

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดกระบี่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-10 จาก 10 งาน  

นักศึกษาฝึกงาน / Trainee ( Front Office Dept.)

จังหวัดพังงา - จังหวัดกระบี่

นักศึกษาฝีกงาน / Trainee / Management Trainee

จังหวัดพังงา - จังหวัดกระบี่

นักศึกษาฝีกงาน / Trainee / Management Trainee

จังหวัดพังงา - จังหวัดกระบี่

Waiter/Waitress

อำเภอเมืองกระบี่, จังหวัดกระบี่

Trainee / นักศึกษาฝึกงาน / Internship Trainee

จังหวัดกระบี่

Trainee / นักศึกษาฝึกงาน

จังหวัดกระบี่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประจำสนง.กระบี่)

จังหวัดกระบี่ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกจองห้องพัก

จังหวัดกระบี่

Front Office Mamager (ประจำสนง.กระบี่) ด่วนมาก

จังหวัดกระบี่ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด Online (ประจำสนง.กระบี่) ด่วนมาก

จังหวัดกระบี่ - 12,000-120,000 บาท/เดือน