งาน โรงแรม 5 ดาว ใน จังหวัดกระบี่

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดกระบี่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-11 จาก 11 งาน  

European Chef de partie

อำเภอเมืองกระบี่, จังหวัดกระบี่

Trainee / นักศึกษาฝึกงาน

จังหวัดกระบี่

Trainee / นักศึกษาฝึกงาน

จังหวัดกระบี่

Trainee / นักศึกษาฝึกงาน

จังหวัดกระบี่

Trainee / นักศึกษาฝึกงาน / Internship Trainee

จังหวัดกระบี่

นักศึกษาฝีกงาน / Trainee / Management Trainee

จังหวัดพังงา - จังหวัดกระบี่

Trainee / นักศึกษาฝึกงาน / Internship Trainee

จังหวัดกระบี่

นักศึกษาฝีกงาน / Trainee / Management Trainee

จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดกระบี่

นักศึกษาฝึกงาน / Trainee / Management Trainee

จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดกระบี่

พนักงานขาย-ผู้จัดการขาย(กทม., ภูเก็ต ,กระบี่, เชียงใหม่, และ สมุย)

จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดกระบี่ - 17,000-70,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยแผนกทัวร์

อำเภอเมืองกระบี่, จังหวัดกระบี่