149  

งาน โรงเรียน ใน จังหวัดนครปฐม

  
  

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

ธุรการฝ่ายขาย

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

ช่างไฟฟ้า/ช่างคุมเครื่องจักร

จังหวัดนครปฐม

วิศวกรห้องทดลอง : Compound & Lab Engineer

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดนครปฐม

หัวหน้างานผลิต

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

เขียนแบบก่อสร้างและโครงสร้าง

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่บริหารต้นทุน (การผลิต)

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (นครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

อาจารย์ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

อำเภอกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม - 21,420 บาท/เดือน

Customer Service/Telesale

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

จนท.เขียนแบบ ออกแบบ

อำเภอนครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ( อาหารสุกรสำเร็จรูป/พันธุ์สุกร )

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

วิศวกรออกแบบ

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

จป.วิชาชีพ

อำเภอกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม

พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (ประจำจังหวัดนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

วิศวกรไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าศูนย์เลสิก (ประจำ รพ.ปิยะเวท)

กรุงเทพฯ - จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (ประจำที่นครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2 | 3    >>