136  

งาน โรงเรียน ใน จังหวัดนครปฐม

  
  

อาจารย์ โรงเรียนสาธิต ศิลปากร

จังหวัดนครปฐม

พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลสานรัก

จังหวัดนครปฐม

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสอนดนตรี KPN Central Salaya

บริษัท พี.เอช.แอล.ทรัพย์ถาวร จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 11,000-17,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - จังหวัดนครปฐม

พนักงานขับรถ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - จังหวัดนครปฐม

ช่างไฟฟ้าอาคาร

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/สื่อสารองค์กร

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - จังหวัดนครปฐม

พนักงานแคชเชียร์ ศูนย์อาหาร

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - จังหวัดนครปฐม

IT Network Admin Officer

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - จังหวัดนครปฐม

ครูภูมิปัญญาภาษาไทย (ครูภาษาไทยระดับมัธยม)

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

Sales Engineer

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ครูวิชาการการศึกษาพิเศษ(สอนภาษาอังกฤษเด็กพิเศษ)

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC ด่วนมาก

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

admin/ธุรการ (นครปฐม)

Innovative Construction Technology Co., Ltd. - จังหวัดนครปฐม

วิศวกร (ประจำโรงงาน)

Innovative Construction Technology Co., Ltd. - จังหวัดนครปฐม

พนักงานขายหน้าร้าน (ศาลายา)

บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณ เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดนครปฐม

พนักงานธุรการ - ศาลายา (รับเฉพาะผู้ชาย)

บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณ เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดนครปฐม

พนักงานยกของ (ศาลายา)

บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณ เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ธุรการทั่วไป (ผู้ช่วยเลขาฯ)

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2 | 3    >>