119  

งาน โรงเรียน ใน จังหวัดนครปฐม

  
  

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสอนดนตรี KPN Central Salaya

บริษัท พี.เอช.แอล.ทรัพย์ถาวร จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 11,000-17,000 บาท/เดือน

ครูภาษาไทย

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - จังหวัดนครปฐม

พนักงานขับรถ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - จังหวัดนครปฐม

ช่างไฟฟ้าอาคาร

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/สื่อสารองค์กร

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - จังหวัดนครปฐม

พนักงานแคชเชียร์ ศูนย์อาหาร

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - จังหวัดนครปฐม

IT Network Admin Officer

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - จังหวัดนครปฐม

ครูสอนภาษาจีน

จังหวัดนครปฐม

พนักงาน Checker Load

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด - จังหวัดนครปฐม

พนักงานล้างรถ

จังหวัดนครปฐม

ช่างกลโรงงาน/ผู้ช่วยช่างกลโรงงาน

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ธุรการซ่อมบำรุง

อำเภอบางเลน, จังหวัดนครปฐม

พนักงานขาย(วัดไร่ขิง)

บริษัท บีคราฟส์ จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 300 บาท/วัน

กุ๊ก / ผู้ช่วยกุ๊ก / พนักงานครัว

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

ช่างประกอบแม่พิมพ์

บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด - จังหวัดนครปฐม

Machinery Engineering/ วิศวกรเครื่องกล

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่จัดหาสถานี(ลงโฆษณาที่นครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าวส่วนขนส่ง

กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี - จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2 | 3    >>