203  

งาน โรงเรียน ใน จังหวัดนครปฐม

  
  

ด่วน ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสอนดนตรี KPN Central Salaya

บริษัท พี.เอช.แอล.ทรัพย์ถาวร จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 11,000-17,000 บาท/เดือน

พนักงานแคชเชียร์ ศูนย์อาหาร

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคบริการ ** รับสมัครด่วนมาก ** ปฏิบััติงานที่ จ.นครปฐม

จังหวัดนครปฐม

จป.วิชาชีพ (ประจำจังหวัดนครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพส่วนสอบเทียบ ( โรงงานแม่พลอย )

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม - อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สาขานครปฐม

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ขาย

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง (ประจำที่ โรงทอ สาขา อ.สามพราน จ.นครปฐม)

บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์) - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่คุมเครื่องแผนกย้อม (ประจำที่ โรงทอผ้า อ.สามพราน จ.นครปฐม)

บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์) - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงทอผ้า สาขา อ.สามพราน จ.นครปฐม)

บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์) - จังหวัดนครปฐม

วิศวกรควบคุมหม้อไอน้ำ : ระดับสามัญวิศวกร

บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด - อำเภอบางเลน, จังหวัดนครปฐม

Graphic Design, Event Staff : ฝ่ายการตลาด

บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด - อำเภอบางเลน, จังหวัดนครปฐม

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการด้านแมลงรบกวน

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม - 13,000-17,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงานมัธยม

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

วิศวกรไฟฟ้า - เครื่องมือวัด (โรงงานอุตสาหกรรม นครปฐม) ด่วนมาก

จังหวัดนครปฐม - 23,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด ด่วน หยุดเสาร์- อาทิตย์

บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ธุรการทั่วไป

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำโรงงานนครปฐม

กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่่ธุรการประจำคลังสินค้า

อำเภอบางเลน, จังหวัดนครปฐม

SALES ENGINEER

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2 | 3    >>