งาน โรงเรียน ใน จังหวัดกระบี่

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดกระบี่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-12 จาก 12 งาน  

Waiter/Waitress

อำเภอเมืองกระบี่, จังหวัดกระบี่

English and Thai Teacher

อำเภอเมืองกระบี่, จังหวัดกระบี่ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานเดินขนส่งจังหวัดกระบี่

บริษัทตั้งใจยนตรการ 2004 จำกัด - จังหวัดกระบี่

ผู้จัดการคลินิก สาขาเกาะพีพี

ตำบลอ่าวนาง, อำเภอเมืองกระบี่, จังหวัดกระบี่ - 45,000-80,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดกระบี่)ด่วน

จังหวัดกระบี่

เจ้าหน้าทีการตลาด

ตำบลอ่าวนาง, อำเภอเมืองกระบี่, จังหวัดกระบี่ - 27,500-50,000 บาท/เดือน

General Manager – Hotel in Krabi

จังหวัดกระบี่

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค จังหวัดกระบี่หรือจังหวัดใกล้เคียง ) ด่วน

จังหวัดกระบี่

Airport Representative

จังหวัดกระบี่ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

ครูสอนศิลปะ (Full Time) ประจำศูนย์โกลเบิล อาร์ต กระบี่

จังหวัดกระบี่

Front Office Mamager (ประจำสนง.กระบี่) ด่วนมาก

จังหวัดกระบี่ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด Online (ประจำสนง.กระบี่) ด่วนมาก

จังหวัดกระบี่ - 12,000-120,000 บาท/เดือน