งาน โรงเรียน ใน จังหวัดกระบี่

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-17 จาก 17 งาน  

รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล(PN) หรือพนักงานผู้ช่วย(NA) WORLD MED CLINIC (KRA

จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดกระบี่ - 20,000 บาท/เดือน

Hotel Receptionist

ตำบลอ่าวนาง, อำเภอเมืองกระบี่, จังหวัดกระบี่

ผุ้จัดการโรงแรม (กระบี่)

จังหวัดกระบี่ - 20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดกระบี่ - 25,000-30,000 บาท/เดือน

รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล(PN) หรือพนักงานผู้ช่วย(NA)

จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดกระบี่ - 15,000-17,000 บาท/เดือน

ครูสอนสังคมศึกษา

จังหวัดกระบี่

ครูสอนวิทยาศาสตร์

จังหวัดกระบี่

ครูสอนภาษาไทย

จังหวัดกระบี่

ครูสอนภาษาอังกฤษ

จังหวัดกระบี่

สถาปนิก

จังหวัดกระบี่ - จังหวัดภูเก็ต

พยาบาลวิชาชีพ

ตำบลอ่าวนาง, อำเภอเมืองกระบี่, จังหวัดกระบี่

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำบลอ่าวนาง, อำเภอเมืองกระบี่, จังหวัดกระบี่

เลขานุการผู้จัดการ

ตำบลอ่าวนาง, อำเภอเมืองกระบี่, จังหวัดกระบี่

เจ้าหน้าที่การเงิน

ตำบลอ่าวนาง, อำเภอเมืองกระบี่, จังหวัดกระบี่

ครูสอนวิชาพลศึกษาเเละสุขศึกษา

จังหวัดกระบี่

Mechanical Incharge (Power Plant, Krabi)

จังหวัดกระบี่ - 18,000-23,000 บาท/เดือน

ผู้แทนขายต่างจังหวัด

จังหวัดกระบี่

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงเรียนในจังหวัดกระบี่
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา