66  

งาน โรงเรียนเอกชน ใน ภาคใต้

  
  

พนักงานแจกเอกสาร (Part-time)

สถาบันกวดวิชาจุฬาวิทยาลัย - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 200 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ (Kajonkiet international school)

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา - จังหวัดภูเก็ต

Teacher assistant(Thai) ประจำโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา - จังหวัดภูเก็ต

ครูวิชาเคมี(ระดับมัธยมปลาย)

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา - จังหวัดภูเก็ต

ครูภาษาไทย (ระดับมัธยม)

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา - จังหวัดภูเก็ต

Sales Executive (Product manager) ,Sales Executive ประจำภาคใต้ตอบบน

ภาคใต้

พนักงานสโตร์ 2.ช่างซ้อมบำรุง 3.พนักงานQA

จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ ประจำโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา - จังหวัดภูเก็ต

ครูพละศึกษา

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา - จังหวัดภูเก็ต

ครูสอนดนตรี

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา - จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสารสนเทศ

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา - จังหวัดภูเก็ต - 13,000-15,000 บาท/เดือน

ครูสอนภาษาจีน

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา - จังหวัดภูเก็ต

พนักงานส่งเอกสาร/ธุรการ

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา - จังหวัดภูเก็ต - 10,000-12,000 บาท/เดือน

ครูสอนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา - จังหวัดภูเก็ต - 13,000-15,000 บาท/เดือน

ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์

จังหวัดภูเก็ต

ครูสอนวิชาสังคมศึกษา

จังหวัดภูเก็ต

วิศวกรโยธา (ภาคีวิศวกร) (โครงการ-เกาะสมุย)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา - 13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ Marketing logistic

จังหวัดสงขลา - 14,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การเงิน

จังหวัดสงขลา - 13,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>