31  

งาน โรงเรียนเอกชน ใน ภาคใต้

  
  

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

จังหวัดสงขลา

พนักงานบริการลูกค้า

บริษัท สลักศิลป์จำกัด(ร้านสลักศิลป์ฟู้ดส์ช็อป) - จังหวัดตรัง

ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันฝึกหัด

จังหวัดชุมพร - จังหวัดสมุทรสงคราม

เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลภาคสนาม ประจำ สุราษฏ์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธุรการบุคคล

จังหวัดชุมพร

พนักงานบริการลูกค้า

บริษัท สลักศิลป์จำกัด(ร้านสลักศิลป์ฟู้ดส์ช็อป) - จังหวัดตรัง

พนักงานขับรถส่งของ ด่วนมาก

จังหวัดสงขลา

ช่างแอร์ ผูู้ช่วยช่างแอร์

กรุงเทพฯ - จังหวัดภูเก็ต - 15,000-16,000 บาท/เดือน

เลขานุการ

จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่ธุรการ ภูเก็ต (ด่วนมาก)

จังหวัดภูเก็ต

พนักงานขับรถ (ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต

Operator

จังหวัดกระบี่

เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์(Webmaster)

จังหวัดกระบี่

เจ้าหน้าที่ Front Service

จังหวัดกระบี่

เจ้าหน้าที่ Inter’l Service (ประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ)

จังหวัดกระบี่

หัวหน้าแผนก Front Service

จังหวัดกระบี่

นักการตลาด

จังหวัดสงขลา - 13,000 บาท/เดือน

ครู ทุกสาขาวิชาเอก

จังหวัดสงขลา - 13,000-15,000 บาท/เดือน

Receiptionist

อำเภอเกาะพะงัน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า:     1 | 2    >>