29  

งาน โรงเรียนเอกชน ใน ภาคใต้

  
  
ประวัติการค้นหาล่าสุด

Draftman ( เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ และ ผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง ) สัญญาจ้าง 3 เดือน

จังหวัดภูเก็ต - อำเภอเกาะสมุย, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่างเทคนิค สาขาภูเก็ต

บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดภูเก็ต - 12,000 บาท/เดือน

ครูสังคม

โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจังหวัดชุมพร

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด - จังหวัดชุมพร

ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon Xerox

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่การเงิน

จังหวัดสงขลา - 11,500 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค (ศูนย์พิษณุโลก/ ภูเก็ต/ สุราษฎร์ฯ)

จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดพิษณุโลก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่การเงิน

จังหวัดสงขลา - 11,500 บาท/เดือน

Sales Executive (ประจำภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก)

ภาคใต้ - ภาคตะวันออก

เจ้าหน้าที่การเงิน

จังหวัดสงขลา - 11,500 บาท/เดือน

ครูสอนภาษาอังกฤษ

อำเภอเคียนซา, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตัวแทนจำหน่ายสินค้า เขตภาคใต้

จังหวัดปัตตานี - 18,000-28,000 บาท/เดือน

เลขานุการ

บริษัท จีเนียส คิดส์ จำกัด - จังหวัดภูเก็ต - 15,000 บาท/เดือน

ธุรการขาย สาขา ภูเก็ต

บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดภูเก็ต - 12,000 บาท/เดือน

พนักงานบรรจุก๊าซ ประจำสาขาเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดกระบี่ - 9,000-11,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ ประจำสาขาเหนือคลอง จ.กระบี่

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดกระบี่ - 9,000-13,000 บาท/เดือน

ครูผู้ช่วย

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสาร X-ray สนามบินภูเก็ต

บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด - จังหวัดภูเก็ต - 10,000-13,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ (ประจำสาขาทั่วประเทศ)

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดกระบี่ - 18,000-25,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2    >>