8  

งาน โรงเรียนเอกชน ใน ภาคกลาง

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคกลาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาโท (สคร.8 จังหวัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์ - 21,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์)

จังหวัดสระบุรี

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์)

จังหวัดสระบุรี

หัวหน้าร้านขายข้าวขาหมู ในปั๊ม ปตท. สาขานนทบุรี กับ อยุธยา

จังหวัดนนทบุรี - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 11,000-13,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย สาขาโลตัสโรจนะ และสาขามาบุญครอง (ด่วน)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ปทุมวัน, กรุงเทพฯ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดอุทัยธานี - 18,000-25,000 บาท/เดือน

หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดอุทัยธานี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดอุทัยธานี - 18,000-25,000 บาท/เดือน