18  

งาน โรงเรียนเอกชน ใน ภาคกลาง

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคกลาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

PC ประจำร้านเครื่องสำอางค ภาคอีสาน สินค้าแบรนด์ ไมเบะ(mibae)

บริษัท ไมเบะ คูริอิมุ(ประเทศไทย)จำกัด - จังหวัดพิจิตร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 600 บาท/วัน

ผู้ช่วยช่างกะ_308/สระบุรี

จังหวัดสระบุรี

ครูสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนจำรัสวิทยา - จังหวัดสระบุรี

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจำรัสวิทยา - จังหวัดสระบุรี

ช่างเครื่องกล

ภาคกลาง - 7,000-10,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า

ภาคกลาง - 7,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานจ่ายสินค้า

ภาคกลาง - 7,000-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้าและวัตถุดิบ

จังหวัดสมุทรสงคราม

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

ภาคกลาง

ครูภาษาไทย,ครูสังคม,ครูพละ,ครูดนตรี

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ - จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดนครสวรรค์ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

ครูวิทยาศาสตร์

จังหวัดพิษณุโลก - 12,001-15,000 บาท/เดือน

ครูคณิตศาสตร์

จังหวัดพิษณุโลก - 12,001-15,000 บาท/เดือน

ครูภาษาไทย

จังหวัดพิษณุโลก - 12,001-15,000 บาท/เดือน

สาขาในจังหวัดอยูธยา รับสมัครผู้จัดการร้านและพนักงานขาย ประจำร้านกาแฟเมซโซ่ สาขาโรงพยาบาลราชธานี จ.อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 9,000-15,000 บาท/เดือน

สาขาในจังหวัดอยูธยา รับสมัครผู้จัดการร้านและพนักงานขาย ประจำร้านกาแฟเมซโซ่ สาขาโรงพยาบาลราชธานี จ.อยุธยา

บริษัท เมซโซ่ จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 9,000-15,000 บาท/เดือน

หา PC ประจำร้าน เลดี้ สินค้าแบรนด์ ไมเบะ(mibae)

บริษัท ไมเบะ คูริอิมุ(ประเทศไทย)จำกัด - จังหวัดพิษณุโลก