45  

งาน โรงเรียนเอกชน ใน ภาคกลาง

  
  

ผู้ควบคุมงานดูแลภูมิทัศน์ประจำไซด์งาน

จังหวัดนนทบุรี - จังหวัดพิษณุโลก

รับสมัครด่วน เจ้าหน้าที่โครงการบ้านเด็ก Street Kids Home (สาขาเพชรบูรณ์)

จังหวัดเพชรบูรณ์

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน อาสาสมัคร WWF Thailand

ภาคกลาง

รับสมัคร ครูภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสหวิทย์และโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ - จังหวัดสุพรรณบุรี

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาโท (สคร.8 จังหวัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์ - 21,000 บาท/เดือน

Web master / Web designer

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก

พนักงานขับรถ

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก - 12,000-14,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก

นักวิชาการศึกษา

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่วิจัย

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก

Programmer

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก - 22,000-25,000 บาท/เดือน

Network Administrator

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก

ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และไฟฟ้า

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก - 10,000 บาท/เดือน

เลขานุการอาวุโส

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่แปลภาษา

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก

ครูดนตรีไทย

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ - จังหวัดเพชรบูรณ์

ครูนาฎศิลป

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ - จังหวัดเพชรบูรณ์

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดอุทัยธานี - 18,000-25,000 บาท/เดือน

หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดอุทัยธานี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>