15  

งาน โรงเรียนเอกชน ใน ภาคกลาง

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคกลาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรและไฟฟ้า

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครูสอนบัลเล่ต์

โรงเรียนจำรัสวิทยา - จังหวัดสระบุรี

ครูปฐมวัย (อนุบาล)

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี

ครูสอนวิทยาศาสตร์

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี

พนักงานขายหน่วยเสริมภาคกลาง-ตะวันออก

ภาคกลาง

ครูผู้สอน

จังหวัดเพชรบูรณ์

PC ประจำร้านเครื่องสำอางค ภาคอีสาน สินค้าแบรนด์ ไมเบะ(mibae)

บริษัท ไมเบะ คูริอิมุ(ประเทศไทย)จำกัด - จังหวัดพิจิตร

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจำรัสวิทยา - จังหวัดสระบุรี

ครูสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนจำรัสวิทยา - จังหวัดสระบุรี

ช่างเครื่องกล

ภาคกลาง - 7,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานจ่ายสินค้า

ภาคกลาง - 7,000-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้าและวัตถุดิบ

จังหวัดสมุทรสงคราม

ช่างไฟฟ้า

ภาคกลาง - 7,000-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

ภาคกลาง

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดนครสวรรค์ - 10,001-12,000 บาท/เดือน