29  

งาน โรงเรียนเอกชน ใน ภาคกลาง

  
  

ช่างเครื่องกล

ภาคกลาง - 7,000-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

ภาคกลาง

พนักงานจ่ายสินค้า

ภาคกลาง - 7,000-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้าและวัตถุดิบ

จังหวัดสมุทรสงคราม

ช่างไฟฟ้า

ภาคกลาง - 7,000-10,000 บาท/เดือน

Network Administrator

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก

เลขานุการผู้บริหาร / ประสานงานต่างประเทศ

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก

Programmer

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก - 22,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่วิจัย

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึกษา

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก

IT Support

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก

Web master / Web designer

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก

พนักงานขับรถ

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก - 12,000-14,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บุคคล

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก

ผู้ช่วยแม่ครัว

St Theresa International College - จังหวัดนครนายก

พนักงานประจำสาขาพิษณุโลก

บริษัท เลิร์นคอร์ปอเรชั่น จำกัด - จังหวัดพิษณุโลก - 11,000 บาท/เดือน

ครูภาษาไทย,ครูสังคม,ครูพละ,ครูดนตรี

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ - จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดนครสวรรค์ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

ครูภาษาไทย

จังหวัดพิษณุโลก - 12,001-15,000 บาท/เดือน

ครูคณิตศาสตร์

จังหวัดพิษณุโลก - 12,001-15,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2    >>