13  

งาน โรงพิมพ์ ใน จังหวัดเพชรบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

กุ๊ก / ผช.กุ๊ก

จังหวัดเพชรบุรี

พนักงานบัญชี-การเงิน

จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC ประจำร้านใน จังหวัดสมุทสาคร เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - จังหวัดเพชรบุรี

U6 พนักงานขายประจำร้านสาขาเปิดใหม่ ชะอำ (ติดตลาดชะอำ)

จังหวัดเพชรบุรี - 9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีนิติบุคคล (รับ-จ่าย) ประจำโครงการคอนโดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์

จังหวัดเพชรบุรี

ช่างบริการ (Pool Service)

จังหวัดเพชรบุรี

Process Engineer

จังหวัดเพชรบุรี

Provincial Supervisor หัวหน้างานประจำจังหวัดเพชรบุรี ด่วน

จังหวัดเพชรบุรี - 25,000-40,000 บาท/เดือน

พนักงานขายจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินนอกสถานที่ (FCR) ประจำจ.เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี