งาน โรงพิมพ์ ใน จังหวัดนนทบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 542 งาน  

ผู้จัดการโรงพิมพ์

จังหวัดนนทบุรี

โรงพิมพ์รับสมัครช่างพิมพ์ออฟเซต 4-5 สี

ตำบลบางใหญ่, อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี - 14,000-16,000 บาท/เดือน

โรงพิมพ์รับสมัครผู้จัดการโรงพิมพ์

ตำบลบางใหญ่, อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี

โรงพิมพ์รับสมัครช่างตัดกระดาษ เครื่อง POLAR 1 ตำแหน่ง

ตำบลบางใหญ่, อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี - 10,000-12,000 บาท/เดือน

โรงพิมพ์รับสมัครพนักงานส่งเอกสาร-ส่งของ (มอเตอร์ไซด์) 1 ตำแหน่ง

ตำบลบางใหญ่, อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี - 10,000-12,000 บาท/เดือน

โรงพิมพ์รับสมัครพนักงานขับรถส่งของ (รถกระบะ)

ตำบลบางใหญ่, อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี - 11,000-13,000 บาท/เดือน

โรงพิมพ์รับสมัครช่างปั๊มไดคัทกล่อง 2 ตำแหน่ง

ตำบลบางใหญ่, อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี - 12,000-15,000 บาท/เดือน

โรงพิมพ์รับสมัครช่างซ่อมบำรุง (มีประสบการณ์ในโรงพิมพ์)

ตำบลบางใหญ่, อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี - 10,000-16,000 บาท/เดือน

โรงพิมพ์รับสมัครพนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง (นนทบุรี)

ตำบลบางใหญ่, อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี - 12,000-15,000 บาท/เดือน

โรงพิมพ์รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต 10 ตำแหน่ง

ตำบลบางใหญ่, อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี - 7,000-9,000 บาท/เดือน

โรงพิมพ์รับสมัครพนักงานกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ 1 ตำแหน่ง

ตำบลบางใหญ่, อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี - 12,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการผลิต (โรงพิมพ์บางบัวทอง)

จังหวัดนนทบุรี

พนักงานธุรการบัญชี

ตำบลบางใหญ่, อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่บุคคล

ตำบลบางรักพัฒนา, อำเภอบางบัวทอง, จังหวัดนนทบุรี

ช่างเทคนิคผลิต/พนักงานฝ่ายผลิต

ตำบลบ้านใหม่, อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อภายในประเทศ

ตำบลราษฎร์นิยม, อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

ตำบลราษฎร์นิยม, อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดนนทบุรี - 11,500-24,500 บาท/เดือน

พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป/บัญชี

จังหวัดนนทบุรี - 12,000-17,000 บาท/เดือน

ธุรการออฟฟิต

จังหวัดนนทบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงพิมพ์ในจังหวัดนนทบุรี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>