งาน โรงพยาบาล ใน จังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดสิงห์บุรี

อำเภอพรหมบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-10 จาก 10 งาน  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,แพทย์แผนไทย(โรงพยาบาลอินทร์บุรี)

อำเภออินทร์บุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

Human Resources Development (HRD) Manager (ผู้จัดการบุคคลและอบรมพัฒนา)

อำเภอพรหมบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

หัวหน้าแผนกกฏหมาย

อำเภอเมืองสิงห์บุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

R&D Manager

อำเภอพรหมบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าหน้าที่บุคคลและอบรมพัฒนา (HRD)

อำเภอพรหมบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

R&D Manager (ผู้จัดการวิจัยและพัฒนา)

อำเภอพรหมบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

Quality Assurance Supervisor.(HRSC006)

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - อำเภอพรหมบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้จัดการโรงงาน(Factory Manager)(HRSC006)

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - อำเภอพรหมบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

หัวหน้าแผนกฉีดพลาสติก(HRSC006)

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - อำเภอพรหมบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

Human Resources Development Manager (HRD)

อำเภอพรหมบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี