งาน โรงพยาบาล ใน จังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดสิงห์บุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-8 จาก 8 งาน  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(โรงพยาบาลสิงห์บุรี)

จังหวัดสิงห์บุรี - 13,800 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(โรงพยาบาลสิงห์บุรี)

จังหวัดสิงห์บุรี - 13,800 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(โรงพยาบาลสิงห์บุรี)

จังหวัดสิงห์บุรี - 13,800 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกผลิตอาวุโส (Production Senior Supervisor)

จังหวัดสิงห์บุรี

ช่างเครื่องฉีดพลาสติก / ช่างเครื่องเป่าขวด

ตำบลพรหมบุรี, อำเภอพรหมบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าหน้าที่รับวัตถุดิบ (QA Officer)

ตำบลโรงช้าง, อำเภอพรหมบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

หัวหน้ากะงาน

ตำบลโรงช้าง, อำเภอพรหมบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager)

ตำบลโรงช้าง, อำเภอพรหมบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา