งาน โรงพยาบาล ใน จังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดสิงห์บุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-5 จาก 5 งาน  

Human Resource Development Supervisor (HRD)

พรหมบุรี

Sales T/T Channels

จังหวัดสิงห์บุรี - 10,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการโรงงาน(Factory Manager)(HRSC006)

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - พรหมบุรี

หัวหน้าแผนกฉีดพลาสติก(HRSC006)

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - พรหมบุรี

Quality Assurance Supervisor.(HRSC006)

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - พรหมบุรี