งาน โรงพยาบาล ใน จังหวัดสิงห์บุรี

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดสิงห์บุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-5 จาก 5 งาน  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย(โรงพยาบาลอินทร์บุรี)

ตำบลอินทร์บุรี, อำเภออินทร์บุรี, จังหวัดสิงห์บุรี - ตำบลบาลอ, อำเภอรามัน, จังหวัดยะลา - 19,500 บาท/เดือน

Sales T/T Channels

จังหวัดสิงห์บุรี - 10,000 บาท/เดือน

Quality Assurance Supervisor.(HRSC006)

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - ตำบลพรหมบุรี, อำเภอพรหมบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้จัดการโรงงาน(Factory Manager)(HRSC006)

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - ตำบลพรหมบุรี, อำเภอพรหมบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

หัวหน้าแผนกฉีดพลาสติก(HRSC006)

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - ตำบลพรหมบุรี, อำเภอพรหมบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี