11  

งาน โรงพยาบาล ใน จังหวัดสิงห์บุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดสิงห์บุรี

อำเภออินทร์บุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม(โรงพยาบาลอินทร์บุรี)

อำเภออินทร์บุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย,นักกายภาพบำบัด(โรงพยาบาลสิงห์บุรี)

จังหวัดสิงห์บุรี - 19,500 บาท/เดือน

โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 29 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2558

จังหวัดสิงห์บุรี - 13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานสาธารณสุข(โรงพยาบาลสิงห์บุรี)

จังหวัดสิงห์บุรี - 13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม(โรงพยาบาลอินทร์บุรี)

อำเภออินทร์บุรี, จังหวัดสิงห์บุรี - 13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม(โรงพยาบาลอินทร์บุรี)

อำเภออินทร์บุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

จป.วิชาชีพ

บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด - อำเภออินทร์บุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าหน้าที่เครื่อง CNC

บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด - อำเภออินทร์บุรี, จังหวัดสิงห์บุรี

Beauty Advisor, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอาง Oriental Princess, Cute Press: สิงห์บุรี

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดสิงห์บุรี

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Oriental Princess ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดสิงห์บุรี

BA, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Cute Press, ที่ปรึกษาความงาม, PC, PR, Sale : สิงห์บุรี

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดสิงห์บุรี