169  

งาน โรงพยาบาล ใน จังหวัดสมุทรปราการ

  
  

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1)

จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่บุคคลด้าน Payroll (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ด่วนมาก)

จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่เวรเปล(โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1,3 )

จังหวัดสมุทรปราการ

พยาบาล ICN ( รับสมัครที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9)

จังหวัดสมุทรปราการ

UR NURSE ประจำโรงพยาบาลพญาไท 2, โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล พหลโยธิน, โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ - พญาไท, กรุงเทพฯ

Graphic Design(ประจำที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9)

จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์)

จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ธุรการแม่บ้าน (Room service) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ว,โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3เทพารักษ์

จังหวัดสมุทรปราการ

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ ( โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 )ด่วน

จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ รับสมัครแพทย์

จังหวัดสมุทรปราการ

รับสมัคร (ด่วนมาก20 ตำแหน่ง) มินิบิ๊กซี สาขาบางจากบางนา กม . 22(ไก้ลโรงพยาบาลบางนา 2)

จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ประจำห้องเอกซเรย์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9

จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลปิยะมินทร์ รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล PN NA

จังหวัดสมุทรปราการ

นิติกร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3

จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ รับสมัครแพทย์หลายสาขา

จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดงรับสมัครแพทย์ด่วน

กรุงเทพฯ - อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกธุรการทั่วไป,เจ้าหน้าที่ธุรการ ด่วนมาก (ร.พ.จุฬารัตน์ 9)

จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (จุฬารัตน์ 3 )

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

เภสัชกร ( รพ.จุฬารัตน์ 3,11 ด่วน )

จังหวัดสมุทรปราการ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>