งาน โรงพยาบาล ใน จังหวัดภูเก็ต

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 63 งาน  

รับอายุรแพทย์การันตี 300,000 ประจำโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

รับกุมารแพทย์ การันตีสูงประจำโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

รับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประจำโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต - 150,000 บาท/เดือน

Transportor ( Logistics ) (โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต

Receiving (ประจำที่โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต - 9,000-13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำที่โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต

MICE Manager

จังหวัดภูเก็ต

Spa Supervisor

จังหวัดภูเก็ต

Marketing communication Manager

จังหวัดภูเก็ต

Operator

จังหวัดภูเก็ต

Guest Service Officer

จังหวัดภูเก็ต

Reservation Agent

จังหวัดภูเก็ต

ผู้แทนยาเขตภาคใต้

จังหวัดภูเก็ต - 45,000-55,000 บาท/เดือน

Marketing communication Manager

จังหวัดภูเก็ต

Guest Service Officer (Operator)

จังหวัดภูเก็ต

Housekeeping Manager

จังหวัดภูเก็ต

Order Taker

จังหวัดภูเก็ต

Waiter

จังหวัดภูเก็ต

Guest Service Officer

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (Document Control) ด่วนที่สุด

จังหวัดภูเก็ต

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>