งาน โรงพยาบาล ใน จังหวัดภูเก็ต

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่
งานที่ 1-20 จาก 37 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

รพ.อบจ.ภูเก็ตเปิดรับแพทย์ ดังนี้

จังหวัดภูเก็ต

ผู้จัดการช่างไฟฟ้า/Audiovisual/Electronics

ตำบลกะทู้, อำเภอกะทู้, จังหวัดภูเก็ต 25,000-35,000 บาท/เดือน

Interior Designer/จิตรกรรม/ซีเนียร์กราฟฟิคดีไซน์/Web Designer/Product Desing

ตำบลกะทู้, อำเภอกะทู้, จังหวัดภูเก็ต 15,000-35,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำบลกะทู้, อำเภอกะทู้, จังหวัดภูเก็ต 30,000-50,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ตำบลกะทู้, อำเภอกะทู้, จังหวัดภูเก็ต 25,000-35,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำบลกะทู้, อำเภอกะทู้, จังหวัดภูเก็ต 30,000-50,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ(International Public Relations Manager)

ตำบลกะทู้, อำเภอกะทู้, จังหวัดภูเก็ต 25,000-45,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการ การตลาด

ตำบลกะทู้, อำเภอกะทู้, จังหวัดภูเก็ต 25,000-45,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคเสียง

ตำบลกะทู้, อำเภอกะทู้, จังหวัดภูเก็ต 25,000-35,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายเครื่องปรับอากาศ

ตำบลกะทู้, อำเภอกะทู้, จังหวัดภูเก็ต 25,000-35,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบริการต้อนรับ

ตำบลกะทู้, อำเภอกะทู้, จังหวัดภูเก็ต 25,000-35,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย

ตำบลกะทู้, อำเภอกะทู้, จังหวัดภูเก็ต 25,000-35,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำบลกะทู้, อำเภอกะทู้, จังหวัดภูเก็ต 25,000-35,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคออโทเมชั่น/เครื่องจักรกล

ตำบลกะทู้, อำเภอกะทู้, จังหวัดภูเก็ต 25,000-35,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการคุณภาพ(ผู้จัดการปาร์ค)

ตำบลกะทู้, อำเภอกะทู้, จังหวัดภูเก็ต 25,000-45,000 บาท/เดือน

รพ.กรุงเทพภูเก็ตรับสมัครแพทย์มาร่วมงานหลายอัตรา

กรุงเทพฯ - จังหวัดภูเก็ต

Night Manager

จังหวัดภูเก็ต

Assistant Restaurant Manager

จังหวัดภูเก็ต

Guest Service Agent

จังหวัดภูเก็ต

Security Officer

จังหวัดภูเก็ต

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>