5  

งาน โรงพยาบาล ใน จังหวัดพิษณุโลก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำ จ.พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง / รองหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

Production Shift Supervisor (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.พิษณุโลก)

จังหวัดพิษณุโลก

Asst. Production Manager (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.พิษณุโลก และ จ.ฉะเชิงเทรา)

จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ประจำสาขาพิษณุโลก

ซีพีแรม - จังหวัดพิษณุโลก