11  

งาน โรงพยาบาล ใน จังหวัดพิษณุโลก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

บุคลากรดูแลชีวอนามัยของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก - จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก)

จังหวัดพิษณุโลก - 19,500 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก)

จังหวัดพิษณุโลก - 18,000 บาท/เดือน

ต้องการรับสมัครน้องพนักงาน Ba ประจำเค้าเตอร์โรงพยาบาลลงพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

แพทย์รังสีวินิจฉัย

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก - จังหวัดพิษณุโลก

พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก - จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานบริการภาคสนาม (Service Technician) ประจำสาขาพิษณุโลก

Rentokil Initial (Thailand) Ltd. - จังหวัดพิษณุโลก - 13,000-17,000 บาท/เดือน

นักเทคนิคการแพทย์ ประจำสาขา รพ. กรุงเทพศูนย์พิษณุโลก

N Health - กรุงเทพฯ - จังหวัดพิษณุโลก

Inventory Supervisor หัวหน้าคลังยาและเวชภัณฑ์ ประจำ สาขารพ.กรุงเทพพิษณุโลก

N Health - กรุงเทพฯ - จังหวัดพิษณุโลก

พยาบาล หัวหน้าแผนก CSSD ประจำ รพ. กรุงเทพพิษณุโลก

N Health - กรุงเทพฯ - จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานร้านขายของ

จังหวัดพิษณุโลก