18  

งาน โรงพยาบาล ใน จังหวัดพิษณุโลก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เภสัชกร (ประจำ พิษณุโลก)

จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานประจำสาขาพิษณุโลก (ด่วน )

บริษัท เลิร์นคอร์ปอเรชั่น จำกัด - จังหวัดพิษณุโลก - 11,000 บาท/เดือน

Asst. Production Manager (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.พิษณุโลก และ จ.ฉะเชิงเทรา)

จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดพิษณุโลก

วิศวกรซ่อมบำรุง ประจำสาขาพิษณุโลก

บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - จังหวัดพิษณุโลก

Resident Manager

อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ X - Ray

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่การเงิน

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ซักฟอก

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่แม่บ้าน

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ซัพพลาย

จังหวัดพิษณุโลก

นักเทคนิคการแพทย์

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ห้องยา

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่การเงิน

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานดูแลความเรียบร้อยทั่วไป

จังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

จังหวัดพิษณุโลก - 152 บาท/วัน

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Oriental Princess / Cute Press ประจำสาขาจังหวัดพิษณุโลก(สัมภาษณ์ทุกวันจันทร์-ศุกร์ รู้ผลทันที)

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดพิษณุโลก - 9,500-15,000 บาท/เดือน