46  

งาน โรงพยาบาล ใน จังหวัดนครราชสีมา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รับสมัครแม่บ้านทำความสะอาด 3 ตำแหน่ง โรงพยาบาลสัตว์บุ่งตาหลั่ว

จังหวัดนครราชสีมา - 9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจกับโรงพยาบาลในขตอีสาน

บริษัท อลิซ สลีพแคร์ จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา

ล่ามพม่า - HR Coordinator Burmese (Non-Thai) ประจำโรงงานลำลูกกา จ.ปทุมธานี

อำเภอโนนไทย, จังหวัดนครราชสีมา - อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี

พนักงาน PC ( ขายโทรศัพท์มือถือ ) ประจำจังหวัด นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่การเงิน

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าฝ่ายต้อนรับโรงแรม (Guest service supervisor)

บริษัท ไทยเมโทรแคปปิตอล จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา

Accountant

บริษัท ไทยเมโทรแคปปิตอล จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา

พนกังานต้อนรับ (Reception) ด่วน

บริษัท ไทยเมโทรแคปปิตอล จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา

็Housekeeping Supervisor (หัวหน้าแผนกทำความสะอาด)

บริษัท ไทยเมโทรแคปปิตอล จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา

ช่าง CNC / EDM / WIRE CUT / CAD CAM/ช่างเจียร์

อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

นักเทคนิคการแพทย์

อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

ล่ามพม่า - HR Coordinator Burmese (Non-Thai) ประจำโรงงานองครักษ์ ด่วนมาก

อำเภอโนนไทย, จังหวัดนครราชสีมา

ERP system(assistant) engineer

อำเภอขามทะเลสอ, จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานผลิต

อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานประกอบอาหาร สาขา สถาบันผู้นำ CP (เขาใหญ่)

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานประจำสาขา สถาบันผู้นำ CP (เขาใหญ่)

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา

(________________________________(โคราช)โคราชเมโมเรียลรับแพทย์หลายสาขา

จังหวัดนครราชสีมา

(________________________________(โคราช)โคราชเมโมเรียลรับแพทย์หลายสาขา

จังหวัดนครราชสีมา

(________________________________(โคราช)โคราชเมโมเรียลรับแพทย์หลายสาขา

จังหวัดนครราชสีมา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>