60  

งาน โรงพยาบาล โภชนาการ ใน ไทย

  
  

นักโภชนาการ (ประจำโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์)

จังหวัดสมุทรปราการ

ธุรการโภชนาการ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด - ประเวศ, กรุงเทพฯ - สวนหลวง, กรุงเทพฯ

นักโภชนาการ (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด - ประเวศ, กรุงเทพฯ - สวนหลวง, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกโภชนาการ (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด - ประเวศ, กรุงเทพฯ - สวนหลวง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายโภชนาการ

บริษัท โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยนักโภชนาการ

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ - พระโขนง, กรุงเทพฯ - 9,500 บาท/เดือน

นักโภชนาการ

จังหวัดชลบุรี - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายโภชนาการ

กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยนักโภชนาการ

พระโขนง, กรุงเทพฯ - 9,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่โภชนาการ

บางกะปิ, กรุงเทพฯ

นักโภชนาการ /เจ้าหน้าที่ศูนนย์

จตุจักร, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายโภชนาการ

ไทย

ผู้ช่วยนักโภชนาการ

ไทย - 9,500 บาท/เดือน

โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์

จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ บางแค

บางแค, กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลเวชธานี

บางกะปิ, กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลรามคำแหง

บางกะปิ, กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

บางนา, กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลรามคำแหง

บางกะปิ, กรุงเทพฯ

นักโภชนากร(ประจำห้องอาหาร)

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>