67  

งาน โรงพยาบาล โภชนาการ ใน ไทย

  
  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ,นักโภชนาการ(โรงพยาบาลสมุทรปราการ)

จังหวัดสมุทรปราการ

นักโภชนาการ

โรงพยาบาลคามิลเลียน - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ

นักโภชนาการ(ประจำห้องอาหาร)

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ - พระโขนง, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกโภชนาการ (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

นักโภชนาการ (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ทั่วไป(โภชนาการ)

โรงพยาบาลคามิลเลียน - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายโภชนาการ

ไทย

นักโภชนาการ

หลักสี่, กรุงเทพฯ

หัวหน้านักโภชนาการ

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จัดโปรแกรมโภชนาการบำบัดแก่ผู้ป่วยที่มีสภาวะโรคประจำตัว

สาทร, กรุงเทพฯ

นักโภชนาการ(ประจำห้องอาหาร)

ไทย

นักโภชนาการ(ประจำห้องอาหาร)

พระโขนง, กรุงเทพฯ

นักโภชนาการ

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด - กรุงเทพฯ

นักโภชนาการ

กรุงเทพฯ

นักโภชนาการ

ไทย

นักโภชนาการ (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

นักโภชนาการ (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกโภชนาการ (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกโภชนาการ (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

นักโภชนาการ

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>