งาน โรงงาน ใน จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดสมุทรสงคราม

งานที่ 1-4 จาก 4 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (จ.สมุทรสงคราม)

จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้จัดการแผนกผลิต

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดสมุทรสงคราม

Sales Credits (ภาคกลาง)

จังหวัดสมุทรสงคราม 18,000-22,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการร้าน/Supervisor/ชงกาแฟ(Barista) กาแฟพันธุ์ไทยสาขา สมุทรสงคราม 4

จังหวัดสมุทรสงคราม 10,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานโรงงานในจังหวัดสมุทรสงคราม
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา