งาน โรงงาน ใน จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-11 จาก 11 งาน  

พนักงานบัญชี ประจำโรงงาน

บางกุ้ง

หัวหน้าแผนกผลิตเชื้อเพลิงชีวะมวบ WOOD PELLET

บางกุ้ง

โฟร์แมน ฝ่ายผลิต

จังหวัดสมุทรสงคราม - 14,000-17,000 บาท/เดือน

ช่างโยธา

อำเภออัมพวา, จังหวัดสมุทรสงคราม

จป.วิชาชีพ

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสงคราม - 16,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานธุรการบัญชี (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสงคราม - 12,000-17,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายผลิตควบคุมเครื่องจักร

จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง

แพรกหนามแดง

เจ้าหน้าที่/หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม (บริษัท ซัมเมอร์สปริง จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม)

จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (บริษัท ซัมเมอร์สปริง จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

พนักงานขับรถ สาขาสมุทรสงคราม (ด่วน)

จังหวัดสมุทรสงคราม - 9,000 บาท/เดือน