12  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดสมุทรสงคราม

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดสมุทรสงคราม

อำเภออัมพวา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าส่วนผลิต (Production)

อำเภออัมพวา, จังหวัดสมุทรสงคราม

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

อำเภออัมพวา, จังหวัดสมุทรสงคราม

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)

จังหวัดสมุทรสงคราม - จังหวัดชุมพร

ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง

อำเภออัมพวา, จังหวัดสมุทรสงคราม

Technician / ช่างเทคนิค

อำเภออัมพวา, จังหวัดสมุทรสงคราม

จป.วิชาชีพ

อำเภออัมพวา, จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้จัดการสาขา (โลตัสสมุทรสงคราม)

จังหวัดสมุทรสงคราม

พนักงานควบคุมเอกสาร

จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าช่าง (ด่วน)

จังหวัดสมุทรสงคราม

พนักงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน คลังน้ำมันพีทีแม่กลอง

จังหวัดสมุทรสงคราม

ผช.ผจก./หน.ฝ่าย/แผนกควบคุมคุณภาพ

จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน

จังหวัดสมุทรสงคราม