17  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดสมุทรสงคราม

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันฝึกหัด

จังหวัดชุมพร - จังหวัดสมุทรสงคราม

พนักงานบัญชี - สาขาสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม - 9,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายผลิต

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสงคราม

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย

จังหวัดสมุทรสงคราม - จังหวัดชุมพร

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/กระจายสินค้า

จังหวัดสมุทรสงคราม - จังหวัดชุมพร

ผู้จัดการร้านมินิมาร์ทฝึกหัด

จังหวัดสมุทรสงคราม - จังหวัดชุมพร

วิศวอุตสาหการ (IE)

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสงคราม

ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสงคราม

ช่างซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิค

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าส่วนผลิต /Process Section Head

อำเภออัมพวา, จังหวัดสมุทรสงคราม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพ

อำเภออัมพวา, จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ควบคุมเอกสาร DCC (ISO)

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

จังหวัดสมุทรสงคราม

โฟร์แมน

จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าแผนกบุคคล

จังหวัดสมุทรสงคราม