8  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดสมุทรสงคราม

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน คลังน้ำมันพีทีแม่กลอง

จังหวัดสมุทรสงคราม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน

จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าช่าง (ด่วน)

จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

จังหวัดสมุทรสงคราม

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

จังหวัดสมุทรสงคราม

พยาบาล จำนวน 10 อัตรา

โรงพยาบาลแม่กลอง - จังหวัดสมุทรสงคราม - 18,000 บาท/เดือน

นักรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลแม่กลอง - จังหวัดสมุทรสงคราม - 15,000 บาท/เดือน

เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา

โรงพยาบาลแม่กลอง - จังหวัดสมุทรสงคราม - 20,000 บาท/เดือน