งาน โรงงาน ใน จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-13 จาก 13 งาน  

ผู้จัดการร้านรองเท้า (ดาร์เต้) สาขาโลตัสสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า,เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานขับรถส่งสินค้าจ.สมุทรสงคราม

ตำบลแม่กลอง, อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสงคราม

พนักงานติดตั้ง ช่างไฟฟ้า/ช่างเชื่อม

จังหวัดสมุทรสงคราม - 15,000-28,000 บาท/เดือน

ช่างเครื่อง/ช่างยนต์

จังหวัดสมุทรสงคราม - 15,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดสมุทรสงคราม - 15,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค ไฟฟ้า

ตำบลแพรกหนามแดง, อำเภออัมพวา, จังหวัดสมุทรสงคราม

พนักงานขับรถบรรทุก

ตำบลบางแก้ว, อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสงคราม

โฟร์แมน ฝ่ายผลิต

จังหวัดสมุทรสงคราม - 14,000-17,000 บาท/เดือน

ช่างโยธา

ตำบลแพรกหนามแดง, อำเภออัมพวา, จังหวัดสมุทรสงคราม

พนักงานขับรถ สาขาสมุทรสงคราม (ด่วน)

จังหวัดสมุทรสงคราม - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานธุรการบัญชี (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสงคราม - 12,000-17,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายผลิตควบคุมเครื่องจักร

จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง

ตำบลแพรกหนามแดง, อำเภออัมพวา, จังหวัดสมุทรสงคราม