งาน โรงงาน ใน จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-6 จาก 6 งาน  

พนักงานฝ่ายผลิต

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสงคราม - 350-400 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

อำเภออัมพวา, จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง

อำเภออัมพวา, จังหวัดสมุทรสงคราม

พนักงานขับรถบรรทุก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าฝ่ายผลิต (ผลิตน้ำผลไม้)

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสงคราม