งาน โรงงาน ใน จังหวัดลำปาง

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำปาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-14 จาก 14 งาน  

ช่างกลโรงงาน

จังหวัดลำปาง

ผู้จัดการโรงงาน ประจำโรงงาน จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

QA Engineer

อำเภอแม่เมาะ, จังหวัดลำปาง

QC Engineer

อำเภอแม่เมาะ, จังหวัดลำปาง

QC Engineer

จังหวัดลำปาง

QA Engineer

จังหวัดลำปาง

หัวหน้าแผนกโชว์รูม

จังหวัดลำปาง

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดลำปาง

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (Head of Department warehouse)

อำเภอเมืองลำปาง, จังหวัดลำปาง

พนง.การตลาด (หัวหน้าทีมขาย) สาขาเซ็นทรัลลำปาง

จังหวัดลำปาง - 20,001-30,000 บาท/เดือน

หัวหน้างานช่างซ่อมเครื่องจักรข้าวโพดหวาน (Mechanical Engineer)

อำเภอเมืองลำปาง, จังหวัดลำปาง

หัวหน้างานสต๊อก (Supervisor of stock packaging)

อำเภอเมืองลำปาง, จังหวัดลำปาง

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดลำปางหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดลำปาง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

จังหวัดลำปาง - 15,000 บาท/เดือน