งาน โรงงาน ใน จังหวัดลำปาง

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำปาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-7 จาก 7 งาน  

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดลำปาง

รับสมัคร พนักงานบำรุงรักษาและไฟฟ้า ประจำห้างสรรพสินค้าโรบินสันลำปาง

จังหวัดลำปาง - 9,001-10,000 บาท/เดือน

พนักงานทดสอบ

อำเภอเมืองลำปาง, จังหวัดลำปาง

พนักงานฝ่ายตลาด

ตำบลเกาะคา, อำเภอเกาะคา, จังหวัดลำปาง - ตำบลวังพร้าว, อำเภอเกาะคา, จังหวัดลำปาง

วิศวกรโยธา-เครื่องกล/โฟร์แมน-โยธา-เครื่องกล/จป.เทคนิค /ช่างสำรวจ

ตำบลแม่เมาะ, อำเภอแม่เมาะ, จังหวัดลำปาง

ผู้ประสานงานโครงการ

จังหวัดลำปาง

Civil Engineer (ลำปาง)

จังหวัดลำปาง