20  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดลำปาง

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำปาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Line Maintenance Leader ประจำโรงงานลำปาง

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด - จังหวัดลำปาง

Mixing Leader ประจำโรงงานลำปาง

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด - จังหวัดลำปาง

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด - จังหวัดลำปาง

หัวหน้าแผนกบริการอุปกรณ์ [Equipment Service Supervisor]

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พีซีเอ็น แอสฟัลต์ จำกัด - จังหวัดลำปาง

รับสมัครตำแหน่ง ช่างเชื่อม

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

พนักงานสต๊อกคลังสินค้า

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด - จังหวัดลำปาง

วิศวกรโครงการ

จังหวัดลำปาง

พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) (พนักงานรายวัน)

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด - จังหวัดลำปาง

ช่างเทคนิค (ประจำศูนย์ ลำปาง)

บริษัท เอ็กซ์ตร้าแวลู จำกัด - จังหวัดลำปาง - 9,000-15,000 บาท/เดือน

BA, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Cute Press, ที่ปรึกษาความงาม, PC, PR, Sale : ลำปาง

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดลำปาง

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Oriental Princess ประจำจังหวัดลำปาง

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดลำปาง

Beauty Advisor, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอาง Oriental Princess, Cute Press: ลำปาง

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดลำปาง

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดลำปาง)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดลำปาง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด - จังหวัดลำปาง

พนักงานทำเอกสาร

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด - จังหวัดลำปาง - 320 บาท/วัน

อาจารย์สอนภาษาเกาหลีประจำกรุงเทพและลำปาง

กรุงเทพฯ - จังหวัดลำปาง

ผู้ช่วยหัวหน้าคนงาน (พนักงานรายวัน)

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด - จังหวัดลำปาง

Scheduler (Primavera) หน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อำเภอแม่เมาะ, จังหวัดลำปาง

ช่างไฟฟ้า

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด - จังหวัดลำปาง - 320-330 บาท/วัน