19  

งาน โรงงาน ใน จังหวัดลำปาง

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำปาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานวางแผนการผลิต (ปฏิบัติงาน ณ โรงงาน จ.ลำปาง)

จังหวัดลำปาง

ผู้จัดการโรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ โรงงาน จ.ลำปาง)

จังหวัดลำปาง

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยคลังสินค้า

จังหวัดลำปาง - 10,000-15,000 บาท/เดือน

Quantity Survey (หน่วยงานกรุงเทพฯ และจังหวัดลำปาง)

จังหวัดลำปาง - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำคลังน้ำมันพีทีลำปาง

จังหวัดลำปาง

นักเทคนิคการผลิต

จังหวัดลำปาง - 10,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ลำปาง)

จังหวัดลำปาง - 14,000-19,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถบรรทุก (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ลำปาง)

จังหวัดลำปาง - 14,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดลำปางหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดลำปาง

Site electrical engineer (ลำปาง)

จังหวัดลำปาง

Civil Engineer (ลำปาง)

จังหวัดลำปาง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

จังหวัดลำปาง - 15,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง ช่างกลึง

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

QA/QC Manager (หน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง)

จังหวัดลำปาง

พนักงานประเมินราคาฝึกหัด ประจำสาขาลำปาง

จังหวัดลำปาง

Plant Engineer ( ลำปาง)

จังหวัดลำปาง

พนักงานฝ่ายผลิต

จังหวัดลำปาง - 9,000-10,000 บาท/เดือน

วิศวกรซ่อมบำรุง

จังหวัดลำปาง

รับสมัครตำแหน่ง ช่างกลึง

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง