งาน โรงงาน ใน จังหวัดลำปาง

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำปาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-10 จาก 10 งาน  

ช่างกลโรงงาน

จังหวัดลำปาง

พนักงานส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ(ปฏิบัติงานจ.ลำปาง/จ.กำแพงเพชร)

จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดลำปาง

ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา บิ๊กซี ลำปาง

จังหวัดลำปาง

Engineer Electrical / Engineer Mechanical / วิศวกรโยธา

กรุงเทพฯ - อำเภอแม่เมาะ, จังหวัดลำปาง

QA Engineer

อำเภอแม่เมาะ, จังหวัดลำปาง

QC Engineer

อำเภอแม่เมาะ, จังหวัดลำปาง

QA Engineer

จังหวัดลำปาง

QC Engineer

จังหวัดลำปาง

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดลำปาง

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดลำปางหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดลำปาง